Odnawialne źródła pieniędzy

Pompy ciepła, kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne montowane na budynkach mieszkalnych – na instalację tych urządzeń można zdobyć dofinansowanie. Urząd Miasta bierze bowiem udział w projekcie upowszechniania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do programu? Każdy wnioskodawca po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisuje umowę z miastem. Zgodnie z regulaminem projektu to Urząd Miasta będzie przez pięć lat właścicielem instalacji OZE na danym budynku. Dopiero po tym czasie przechodzi ona we własność osoby, u której zamontowano urządzenia.

– Instalacje OZE mogą być przeznaczone do produkcji energii wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie – wyjaśnia Zdzisław Stasik, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej. – Wytworzona energia nie może być wykorzystywana w działalności rolniczej oraz gospodarczej.

Mieszkańcy Chełmży mają do wyboru instalacje fotowoltaiczne i solarne oraz pompy ciepła. Aby przystąpić do programu, należy wybrać rodzaj, wielkość i sposób instalacji urządzeń. Trzeba wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na energię naszego gospodarstwa oraz możliwości techniczne. Ten ostatni aspekt sprawdzi firma zewnętrzna upoważniona przez miasto.

Wniosek to jednak nie wszystko.

– Dofinansowanie na montaż będzie przyznawane według kolejności wynikającej z listy podstawowej instalacji przewidzianych do realizacji, licząc od miejsca pierwszego aż do wyczerpania limitu dostępnych środków – tłumaczy Zdzisław Stasik. – O kolejności na liście decydować będzie uzyskana w trakcie oceny liczba punktów, zgodnie z zasadą: im wyższa punktacja, tym wyższe miejsce na liście.

Punktacja zależy od kilku kryteriów. Największą szansę na dofinansowanie mają osoby, które wybrały instalację fotowoltaiczną na budynku mieszkalnym o powierzchni do 300 m2, a jej moc osiągnie najwyżej 3kW.

Wnioski można składać do 15 marca w Urzędzie Miasta Chełmży przy ul. Hallera w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu. Pisma złożone po terminie trafiają na listę rezerwową. Te niekompletne lub źle wypełnione nie będą w ogóle rozpatrywane. Projekt zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy uzyska dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.