OSP Dębiny ma już 60 lat

Strażacy z OSP Dębiny szczycą się swoimi osiągnięciami. I mają czym. (fot. nadesłane)

Obchody odbyły się dokładnie w dniu urodzin. Ochotnicza Straż Pożarna Dębiny została powołana do życia 30 czerwca 1958 r. 

Uroczystości zapoczątkowała msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie pod przewodnictwem proboszcza parafii ostromeckiej ks. Piotra Sachy. W homilii duchowny zwrócił szczególną uwagę na trudy i niebezpieczeństwa służby strażackiej. 

Po przemarszu pocztów sztandarowych, druhów oraz druhen prezes OSP Dębiny druh Jarosław Marszałkowski oficjalnie zainaugurował uroczystości 60-lecia swojej jednostki. 

Kolejnym punktem było przedstawienie krótkiej historii OSP w Dębinach. Dzięki społecznej pracy oraz bezinteresowności mieszkańców można było wspominać kolejne etapy powstawania jednostki oraz jej największe sukcesy. 

Na czele powstałej w 1958 r. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębinach stanął prezes Mateusz Barnat oraz naczelnik Henryk Kryczka. Początki były skromne. Pierwszym narzędziem do gaszenia pożarów była pompa ręczna skrzydełkowa. 28 druhów miało do dyspozycji zaledwie 6 pasów, 6 hełmów oraz 10 toporków. Działalność OSP rozpoczęła się od organizowania zabaw, festynów, zbiórek od mieszkańców oraz składek członkowskich. Z tych funduszy została wybudowana remiza OSP Dębiny i zbiornik. Tak powstało zaplecze dla właściwego funkcjonowania OSP. Chrzest bojowy jednostka przeszła przy gaszeniu pożaru w Grzybnie. Pomimo braku wody nie dopuszczono, aby pożar rozprzestrzenił się na budynki mieszkalne. Pierwszy samochód strażacki jednostka otrzymała w roku 1976, a pierwszy sztandar w roku 1999 – jako symbol „ofiarnej i wiernej służby pożarniczej Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli”. W roku 2009 dzięki wsparciu wójta gminy Łubianka został zakupiony samochód strażacki GBA marki Renault, który w pełni wyposażony służy druhom do dziś. 

Najdłużej pełniącym funkcję komendanta druhem był Henryk Kryczka, po którym władzę przejął Zygmunt Marszałkowski. Najdłużej pełniącym funkcję prezesa był Wiesław Łubianka. Po nim obowiązki przejął Waldemar Kardas. Obecnie prezesem OSP Dębiny jest Jarosław Marszałkowski, natomiast komendantem druh Piotr Dembek. 

Kolejnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom i druhnom. Wyróżniający się strażacy otrzymali statuetki, dyplomy uznania, a także podziękowania za służbę na rzecz drugiego człowieka. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek oraz zabawę taneczną. Nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu, który przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dębinach. 

– Historia to ludzie – mówi prezes OSP w Dębinach Jarosław Marszałkowski. – To oni są duszą każdej instytucji, to oni kształtują jej życie. I to oni pozostają w pamięci na zawsze. Nasza jednostka może się pochwalić druhami z 60-letnim stażem, złotymi, srebrnymi, brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa, a także tytułami wzorowego strażaka. 

Obchody uświetnili swą obecnością m.in wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu – Sławomir Kamiński, przedstawiciel Zarządu Powiatowego OSP RP w Toruniu – Franciszek Piróg, komendant wojewódzki PSP w Toruniu – Janusz Halak, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP – Zdzisław Dąbrowski, druh Stanisław Kwaśnik, opiekun jednostek OSP w gminie Łubianka – Arkadiusz Stec, prezes Zarządu Gminnego OSP – Ryszard Cichoradzki, komendant Gminnego OSP – Marek Karbowski, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dębinach oraz inne delegacje. 

Zarząd OSP Dębiny składa serdeczne podziękowania za ogromne wsparcie wójta gminy Łubianka Jerzego Zająkały.