Otwarci na przedsiębiorczość

Zamierzasz otworzyć własną firmę na terenie gminy Lubicz? Uruchamiasz kolejną linię produkcyjną? Jeśli tak, to możesz liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości. Udogodnienia skierowane do przedsiębiorców rada gminy Lubicz przyjęła podczas ostatniej sesji 27 stycznia.

Podjęte przez gminnych radnych działania to kolejny istotny gest samorządu wobec lokalnych inwestorów i przedsiębiorców. Dwa lata temu radni obniżyli stawki od środków transportu.

– Jesteśmy zadowoleni z uzyskanych efektów – mówi Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz. – Teraz postanowiliśmy dać przedsiębiorcom dodatkowy impuls, zapraszając ich, aby związali swoją działalność z naszą gminą.

Podczas styczniowej sesji rady gminy na wniosek wójta rajcy jednomyślnie uchwalili zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

– Wszyscy jesteśmy otwarci na przedsiębiorczość – zapewnia przewodnicząca Hanna Anzel.

Projekt uchwały został opracowany w oparciu o ogólnopolski program pomocowy. Aby skorzystać z ulg, trzeba spełnić określone warunki.

– Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest pisemne zgłoszenie zamiaru korzystania z niej jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową – wyjaśnia wójt Marek Olszewski. – Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę przedsiębiorstwa, opis projektu, termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, jej lokalizację oraz koszt inwestycji.

Ponadto przedsiębiorca musi dołączyć zobowiązanie do wniesienia własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikujących związanych z inwestycją początkową lub utworzeniem miejsc pracy. Należy też zobowiązać się do utrzymania inwestycji lub stanu zatrudnienia przez co najmniej trzy lub pięć lat. Prócz tego każdy zainteresowany powinien złożyć oświadczenie o braku zaległości w podatkach i opłatach oraz innych zobowiązaniach wobec gminy.

Zwolnienie wynosi 35% kosztów kwalifikujących, a jego okres od roku do pięciu lat, jest uzależniony od kosztów inwestycji oraz kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Jakie inwestycje uznawane są za „początkowe” i podlegają zwolnieniom podatkowym? 

– To utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcji istniejącego zakładu (np. uruchomienie kolejnej linii produkcyjnej), zmiana całościowego procesu produkcyjnego, dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotychczas niewytwarzanych i nabycie przedsiębiorstwa w likwidacji – wylicza włodarz gminy.

Inwestycje należy zakończyć w określonym w uchwale czasie, np. przy zwolnieniu na jeden rok – w okresie 24 miesięcy, a w ciągu 12 miesięcy utworzyć nowe miejsca pracy.