Otwarci na przedsiębiorczość

Dwa lata temu radni obniżyli stawki od środków transportu. (fot. Łukasz Piecyk)

Zamierzasz otworzyć własną firmę na terenie gminy Lubicz? Uruchamiasz kolejną linię produkcyjną? Jeśli tak, to możesz liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości. Udogodnienia skierowane do przedsiębiorców rada gminy Lubicz przyjęła podczas ostatniej sesji 27 stycznia.

Podjęte przez gminnych radnych działania to kolejny istotny gest samorządu wobec lokalnych inwestorów i przedsiębiorców. Dwa lata temu radni obniżyli stawki od środków transportu.

– Jesteśmy zadowoleni z uzyskanych efektów – mówi Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz. – Teraz postanowiliśmy dać przedsiębiorcom dodatkowy impuls, zapraszając ich, aby związali swoją działalność z naszą gminą.

Podczas styczniowej sesji rady gminy na wniosek wójta rajcy jednomyślnie uchwalili zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

– Wszyscy jesteśmy otwarci na przedsiębiorczość – zapewnia przewodnicząca Hanna Anzel.

Projekt uchwały został opracowany w oparciu o ogólnopolski program pomocowy. Aby skorzystać z ulg, trzeba spełnić określone warunki.

– Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest pisemne zgłoszenie zamiaru korzystania z niej jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową – wyjaśnia wójt Marek Olszewski. – Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę przedsiębiorstwa, opis projektu, termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, jej lokalizację oraz koszt inwestycji.

Ponadto przedsiębiorca musi dołączyć zobowiązanie do wniesienia własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikujących związanych z inwestycją początkową lub utworzeniem miejsc pracy. Należy też zobowiązać się do utrzymania inwestycji lub stanu zatrudnienia przez co najmniej trzy lub pięć lat. Prócz tego każdy zainteresowany powinien złożyć oświadczenie o braku zaległości w podatkach i opłatach oraz innych zobowiązaniach wobec gminy.

Zwolnienie wynosi 35% kosztów kwalifikujących, a jego okres od roku do pięciu lat, jest uzależniony od kosztów inwestycji oraz kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Jakie inwestycje uznawane są za „początkowe” i podlegają zwolnieniom podatkowym? 

– To utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcji istniejącego zakładu (np. uruchomienie kolejnej linii produkcyjnej), zmiana całościowego procesu produkcyjnego, dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotychczas niewytwarzanych i nabycie przedsiębiorstwa w likwidacji – wylicza włodarz gminy.

Inwestycje należy zakończyć w określonym w uchwale czasie, np. przy zwolnieniu na jeden rok – w okresie 24 miesięcy, a w ciągu 12 miesięcy utworzyć nowe miejsca pracy.