Pieniędzy na most łączący gminę Lubicz z Toruniem nie ma

Mostek na Drwęcy, łączący gminę Toruń z gminą Lubicz, ponownie potrzebuje remontu (fot. Łukasz Piecyk)

Po gruntownej renowacji w 2014 r. stał się zabytkową atrakcją regionu. Dziś znów wymaga remontu. Obluzowane, popękane, a nawet spróchniałe deski stają się zagrożeniem nie tylko dla pieszych, ale także często korzystających z tej przeprawy rowerzystów. Mieszkańcy gminy Lubicz i toruńskiego Kaszczorka zwracają także uwagę na zły stan podpór mostku i oczekują zdecydowanej reakcji władz reprezentujących obie gminy. 

 

– W połowie czerwca miało miejsce groźne zdarzenie na przeprawie, w którym ucierpiała kilkunastoletnia dziewczynka – poinformował nas w imieniu okolicznych mieszkańców Rafał Kmieć. – Jadąc przez most rowerem, natrafiła na obluzowaną deskę, co spowodowało jej upadek z pojazdu. Skutkiem wypadku były liczne otarcia na ciele i pęknięta opona. Proszę o naprawę obiektu w taki sposób, aby jego użytkownicy mogli czuć się bezpiecznie.

Utrzymanie mostku na Drwęcy w należytym stanie technicznym należy do obowiązków Gminy Miasta Toruń, która jest jego zarządcą. W 2013 r. magistrat podpisał porozumienie z gminą Lubicz w sprawie remontu obiektu.  

– Udział gminy w kosztach przeprowadzonych prac określony został ostatecznie na kwotę 60 tys. zł, stanowiącą 40 proc. całej sumy – informuje Kamila Mróz z Urzędu Gminy Lubicz. – Prace remontowe zakończono 8 października 2014 r. podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót. Gminy Lubicz oraz Toruń ustaliły udział w kosztach utrzymania po 50 proc. każda, przy czym bezpośrednim zarządcą jest miasto. 

Ponad stuletnia przeprawa dziś znów wymaga modernizacji. Przedstawiciel mieszkańców Kaszczorka i Złotorii po raz pierwszy sprawę niedoskonałości obiektu zgłosił do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu już w 2015 r.   

– Most nad Drwęcą leży na granicy gmin: Lubicz i Toruń, a więc remont obiektu powinien wynikać z porozumienia tych dwóch gmin – podkreśla Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD. – Na istniejącym moście położone są jeszcze instalacje wodociągowe oraz teletechniczne. Bez wcześniejszej ich przebudowy remont nie jest możliwy. Warto wspomnieć, że już w 2015 r. opracowano trzy koncepcje przebudowy obiektu nad Drwęcą.  

Wspomniane koncepcje to skutek działań mających na celu remont podpór kładki. Badania geotechniczne gruntu i określenie niezbędnych prac modernizacyjnych wykazały, że sam koszt remontu podpór mógł wynieść 1 mln zł, zaś ich wykonanie i wymiana 2 mln zł. MZD zdecydował więc o zmianie zakresu opracowania wykonania analizy porównawczej na trzy koncepcje. Rozwiązanie to pozwoli m.in. uniknąć zmniejszenia światła koryta rzeki.

Jak zaznacza przedstawiciel zakładu, w tegorocznym budżecie nie przeznaczono środków na przebudowę mostku. Jednocześnie informuje, że na bieżąco prowadzone są doraźne naprawy, mające zabezpieczyć powstałe zniszczenia i uchronić wszystkich korzystających z przeprawy przed ewentualnym niebezpieczeństwem.


Most na Drwęcy, łączący 
Kaszczorek ze Złotorią, powstał w grudniu 1893 r. W ostatnich latach był regularnie niszczony przez wandali, a jego drewniane konstrukcje często podpalane. I choć mający prawie 125 lat obiekt po modernizacji stał się jedną z atrakcji regionu, stale trzeba go nadzorować, aby mógł służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców.