Placówka na medal

Polacy najczęściej są uzależnieni od alkoholu, narkotyków, papierosów, zakupów, pracy, internetu i hazardu – tak wynika z Europejskiego Raportu Narkotykowego 2015. Właśnie takim osobom już od piętnastu lat pomaga łysomicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która 25 listopada świętowała swój jubileusz.

W ramach jubileuszu odbyła się konferencja „Profilaktyka uzależnień – współpraca podmiotów gminy Łysomice”, w której udział wzięli przedstawiciele gminnego i powiatowego samorządu, stowarzyszeń, a także socjologowie i pedagodzy. W oficjalnych przemówieniach nie zabrakło wspomnień.

– Poradnię powołano uchwałą rady gminy w 2001 roku – mówiła jej dyrektorka Dorota Frey. – Przez piętnaście lat każdy dzień naszej pracy poświęcaliśmy na rzecz dzieci, ich rodziców, a także na współpracę z lokalnymi szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służbą zdrowia, kuratorium oświaty i wieloma innymi instytucjami wspierającymi mieszkańców gminy. Przez lata staraliśmy się, aby te nasze działania były skuteczne, a przyjęte koncepcje stawały się realne. Zwracaliśmy także dużą uwagę na to, aby stosowane przez nas rozwiązania były satysfakcjonujące dla wszystkich podopiecznych.

Podczas konferencji szczególne podziękowania padły w stronę wójta oraz rady gminy za decyzję o przeniesieniu placówki z budynku szkoły do Pałacu w Łysomicach. Jak zaznaczyli obecni na spotkaniu goście, dzięki nowej lokalizacji klienci poradni zyskali spokój, ciszę, a pracownicy lepsze warunki do wykonywania swojego zawodu.

W trakcie zjazdu zaprezentowano także reportaż ukazujący codzienność poradni, pracę z dziećmi oraz ich rodzicami, a także najmocniejsze strony funkcjonowania tego ważnego dla gminy miejsca. Film sponsorowany był przez Studio Produkcji Telewizyjnej i Muzycznej „AKI”.

Wśród wielu punktów jubileuszu wyróżnił się także wykład doktora Jacka Szczepkowskiego zatytułowany „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w profilaktyce i terapii uzależnień”.

– Funkcjonowanie tak bardzo rozwiniętej pod każdym względem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest dla gminy prawdziwym powodem do dumy – mówi wójt Piotr Kowal. – Doświadczenie i innowacyjne projekty terapeutyczne pozwalają nie tylko kształtować postawy mieszkańców, ale także mierzyć się z ich poważnymi problemami. Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, której inne poradnie mogą nam pozazdrościć. Jubileusz to nie tylko czas podsumowań, ale także moment, kiedy można spojrzeć w przyszłość. Jeżeli miejsce to będzie funkcjonowało tak, jak do tej pory, najbliższe lata również będą naszym wspólnym sukcesem.