Podwójne święto strażaków w Toporzysku [zdjęcia]

Bardzo ważnym elementem święta było przekazanie nowego sztandaru przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W sobotę 6 maja w gminie Zławieś Wielka odbyło się niebywałe wydarzenie. W trakcie obchodów Dnia Strażaka świętowano także jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporzysku.

Uroczystości zaczęły się od marszu spod urzędu gminy do kościoła w Czarnowie. Po mszy strażacy wraz z innymi gośćmi przeszli pod remizę w Toporzysku, gdzie o 17 rozpoczęła się oficjalna część wydarzenia.

– Przypadł mi zaszczyt otwarcia uroczystości – mówił druh Sławomir Składanek, prezes jednostki. – Nasza służba społeczna, fachowość i oddanie są docenione przez społeczeństwo, któremu wiernie służymy. Dzisiejszy dzień jest okazją do złożenia wyrazów wdzięczności za wkład w naszą działalność. Niech to moralne i patriotyczne działanie oparte będzie na najszlachetniejszej idei miłości do Boga i ojczyzny.

Bardzo ważnym elementem święta było przekazanie nowego sztandaru przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przedstawiciel prezydium oddziału wojewódzkiego mówił, że to symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej ludzi i mienia. Jednostka otrzymała także srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa.

Indywidualne odznaczenia otrzymali także druhowie. Najważniejsze, złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” trafiły do Piotra Pytla i Sławomira Składanka. Srebrnym medalem odznaczono Mirosława Bulińskiego. Brązowa odznaka zawisła na piersi Marty Ligmann, Patrycji Morańskiej, Pauliny Duszy, Tomasza Całbeckiego, Dominiki Daranowskiej, Łukasza Ligmanna, Łukasza Morańskiego, Patryka Mutkowskiego, Bartłomieja Pytla oraz Sebastiana Rykowskiego. Odznaki otrzymało także 20 druhów z młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Zarząd Oddziału Gminnego w Złejwsi Wielkiej odznaczył również druhów za wysługę lat. Najwyższe odznaczenie (50-letnia posługa) otrzymali druhowie Mieczysław Więch, Stanisław Strzępek, Stanisław Ogonowski, Wiesław Jasik, Stanisław Składanek, Władysław Król, Władysław Mackiewicz i Roman Kostera.

– Obchodzimy dzisiaj podwójne święto – mówił Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka. – W imieniu własnym i całej społeczności składam serdeczne gratulacje. Odwaga i ofiarność strażaków budzi podziw, szacunek i społeczne uznanie. Codziennie dajecie nam dowody na potwierdzenie tego przekonania. Ratujecie ludzi ze skutków opresji, walczycie z pożarami i skutkami klęsk żywiołowych. Niech święty Florian otacza was opieką i wstawiennictwem. Tego życzymy razem z przewodniczącym rady gminy Zławieś Wielka.
Obecnie OSP w Toporzysku liczy ponad 40 członków, którzy uzupełniani są przez młodzieżowe drużyny pożarnicze. Jest jedną z 8 jednostek w gminie i obok Łążyna należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

– Nasza jednostka działa nieprzerwanie od 19 grudnia 1966 roku, zaś od 6 maja 2006 roku należy do KRSG – informuje Łukasz Morański, sekretarz. – W minionym roku braliśmy udział w 108 akcjach ratowniczo-gaśniczych, co jest niestety najwyższym wynikiem w historii jednostki. Staramy się również o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4. Cena takiego auta to ok. 750 tys. zł.

Gmina na ten cel zabezpieczyła już w budżecie 400 tys. zł. Kolejne 300 tys. zł najprawdopodobniej ma przekazać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pozostałą kwotę strażacy muszą uzbierać, aby zastąpić wysłużonego Mercedesa 911 z 1983 roku. W tej chwili dysponują ok. 10 tys. zł.

– Nie sztuka też kupić byle co – dodaje druh Robert Babiarz, zastępca naczelnika w jednostce w Toporzysku. – Chcemy, aby nasz zakup zastąpił jeden z samochodów ratownictwa technicznego. Posiadałby on zarówno sprzęt hydrauliczny potrzebny w trakcie wypadków, jak i miał możliwości gaśnicze.

Zbiórkę można wspierać na stronie https://pomagam.pl/osptoporzysko.