Porządki na drogach

Wiosenna aura sprzyja pracom drogowym. Z takiego założenia wychodzą władze gminy Zławieś Wielka i wspólnie z innymi jednostkami przygotowały szereg działań w tym zakresie. Co czeka nas w najbliższym czasie?

Na pewno powody do zadowolenia będą miały osoby podróżujące drogami między Siemoniem a Łążynem oraz Siemoniem a Wybczem w gminie Łubianka. Obie te trasy są obecnie w remoncie, każda na odcinku ok. 4,5 km.

– Zakres prowadzonych prac obejmuje roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy oraz ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej – wymienia Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka. – Na tym jednak nie koniec, bo w ramach remontu pojawią się także niezbędne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mowa tu o oznakowaniu poziomym i pionowym oraz wykonaniu odwodnienia. Pojawią się także chodniki, zieleń oraz wykonane zostaną pobocza.

To nie wszystko. Dodatkowo ekipa budowlano-remontowa przygotuje sześć wpustów odwodnienia ulicznego oraz ułoży 220 m² chodnika po drugiej stronie drogi powiatowej. Wartość całości inwestycji przekracza ponad 4 mln zł. Samorząd powiatowy zdobył jednak dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości ponad 2 mln zł. W kosztach pozostałych bierze udział powiat toruński oraz gminy Zławieś Wielka i Łubianka.

– Dodatkowo planujemy wykonanie w tym roku remontu mostu drogowego w Czarnym Błocie oraz nawierzchni drogi powiatowej nr 2005 (Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto) ze środków rezerwy ministerialnej. Zadanie będzie współfinansowane z budżetu powiatu toruńskiego oraz gminy Zławieś Wielka. Naszym kolejnym celem jest także budowa 1 km drogi powiatowej nr 2001 (Rzęczkowo – Zarośle Cienkie). To również zrealizowalibyśmy przy wsparciu powiatu toruńskiego, z którym współpracuje się nam znakomicie – dodaje Krzysztof Rak.

Oczywiście po zimie należy wziąć pod uwagę także naprawę ubytków asfaltu. Gmina ogłosiła przetarg na utrwalenie asfaltem i grysem ponad 3,5 km dróg. Wśród nich są m.in. Topolowa w Złejwsi Małej i Czarnym Błocie, Parkowa w Przysieku, Pod Dębami w Czarnym Błocie oraz odcinki między Łążynem a Łążynkiem oraz w Łążynie (od drogi gminnej 100167C dz. 17, 19/2) i Siemoniu (od drogi wojewódzkiej 597 do DG 100285C).