Przeprawa promowa przez Wisłę coraz bliżej

Na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa uruchomiona zostanie przeprawa promowa na Wiśle. Właśnie podpisano stosowne decyzje (fot. wizualizacja)

Brak przeprawy promowej w tym miejscu doskwierał mieszkańcom po obu stronach Wisły. Całkiem niedługo problem zniknie. Ku zadowoleniu wszystkich zainteresowanych.

26 września zawarto porozumienie o wspólnym przygotowaniu realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” oraz eksploatacji promu. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy: województwem kujawsko-pomorskim (reprezentowanym przez marszałka Piotra Całbeckiego) a: powiatem toruńskim (reprezentowanym przez starostę Mirosława Graczyka), powiatem bydgoskim (reprezentowanym przez starostę Wojciecha Porzycha), gminą Zławieś Wielka (reprezentowaną przez wójta Jana Surdykę), gminą Solec Kujawski (reprezentowaną przez Teresę Substyk, burmistrza gminy Solec Kujawski).

Projekt polega na przebudowie układu drogowego w Czarnowie i Solcu Kujawskim, budowie i uruchomieniu promu, jego rozruchu do końca 2018 r. oraz eksploatacji w latach następnych. Realizowany będzie w dwóch równoległych etapach. Etap I – budowa i uruchomienie promu (wraz z jego rozruchem); etap II – rozbudowa przyczółków i przebudowa układu drogowego po stronie Czarnowa i Solca Kujawskiego.

W ramach inwestycji zostaną zatem przebudowane przyczółki i drogi dojazdowe do przeprawy. Zostaną one również poszerzone z uwzględnieniem wahań poziomu wody na Wiśle.

Drugą częścią zadania będzie zakup jednostki promowej. Prom będzie miał długość ok. 24 m i szerokość 16 m. Na pokład będzie w stanie zabrać ok. 80 pasażerów i 15 samochodów osobowych. Jesienią zostanie ogłoszony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przetarg na zakup jednostki.

Szacunkową wartość projektu ustalono na kwotę 13 mln 800 tys. zł, w tym 85% wydatków stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 15% – udział środków własnych. Roczne koszty eksploatacji promu to w przybliżeniu ok. 527 tys. zł.

Obecnie czekają nas jeszcze przetargi na zakup jednostki oraz przygotowanie dróg dojazdowych i przyczółków. Przeprawa promowa skomunikuje drogi krajowe nr 10 oraz nr 80, co wpłynie na poprawę dostępu mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego. Poprzez tę inwestycję podniesie się również atrakcyjność turystyczna tego regionu.

– Jesienią przyszłego roku planujemy pierwsze kursy promu – informował marszałek Piotr Całbecki. – Przygotowanie koncepcji i niezbędnych dokumentów to zasługa pani burmistrz Solca Kujawskiego i jej zespołu. Za to zaangażowanie należą jej się szczególne podziękowania.

Przeprawa na Wiśle w tym akurat miejscu ma duże znaczenie logistyczne. Skorzystają na tym mieszkańcy z obu stron rzeki.

– Sporo osób z Solca Kujawskiego pracuje w Fordonie czy też w Toruniu i odwrotnie – mówi burmistrz gminy Solec Kujawski Teresa Substyk. – Dla nich przeprawa promowa to oszczędność 40 km dziennie. To z kolei przekłada się na ochronę środowiska.

Również w sensie komunikacyjnym z Polską północną przeprawa będzie miała niebagatelne znaczenie.

– Dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka przeprawa promowa będzie bardzo dogodnym połączeniem z drogą na Szczecin – mówi wójt gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka. – Również nasi mieszkańcy uzyskają możliwość pozyskiwania pracy w parku przemysłowym, a także będą często odwiedzać słynny park dinozaurów w Solcu.

Uruchomienie promu, na co liczą włodarze powiatu toruńskiego, wpłynie znacząco na wzrost zatrudnienia. Ze względu na ułatwienia komunikacyjne.

– Oczekujemy, że przeprawa przyczyni się nie tylko do rozwoju turystyki, ale także do likwidacji pewnych obszarów bezrobocia w powiecie toruńskim – mówi starosta toruński Mirosław Graczyk. – Nie ulega wątpliwości, że przeprawa na Wiśle w okolicach Solca Kujawskiego poprawi naszą zdolność do poszukiwania pracy oraz poszukiwania atrakcyjnych miejsc do wypoczynku.

Również włodarze powiatu bydgoskiego są zadowoleni, że doszło do podpisania porozumień.

– W imieniu powiatu bydgoskiego dziękuję panu marszałkowi za determinację, bo wiele lat przymierzaliśmy się do podpisania tej umowy – mówi starosta bydgoski Wojciech Porzych. – Dziękuję też staroście toruńskiemu za współpracę i poparcie.