Ranking „Wspólnoty”. Wielki awans jednej z gmin z powiatu toruńskiego

Wizualizacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową hali sportowej, fot. nadesłane

Awans o 23 pozycje i ostatecznie 16. miejsce w zestawieniu – taki wynik osiągnęła gmina Łysomice w najnowszym rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów „Wspólnoty”. Jak wypadły inne gminy z naszego powiatu?

W najnowszych rankingu były brane pod uwagę wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2015-2017. W tym zestawieniu w powiecie toruńskim najlepszy wynik osiągnęła gmina Łysomice. Awansowała o 23 pozycje w porównaniu z poprzednim rankingiem i ostatecznie zajęła 16. miejsce.

Średnie wydatki inwestycyjne na osobę w gminie Łysomice wyniosły 1669 zł. To daje temu samorządowi drugi wynik w województwie – tuż za gminą Płużnica. W poprzednich zestawieniach gmina ta zajęła 39. (2013-2015) i 55. miejsce (2014-2016). Jak wypadły w tym zestawieniu pozostałe gminy z powiatu toruńskiego?

Oto zestawienie na podstawie rankingu „Wspólnoty”:

  • Wielka Nieszawka – miejsce 36., 1378 zł na osobę (w poprzednich rankingach 28. miejsce),
  • gmina Chełmża –  miejsce 221., 813 zł na osobę (w poprzednich rankingach 151. i 254. miejsce),
  • Łubianka – miejsce 438., 636 zł na osobę (w poprzednich rankingach 495. i 618. miejsce),
  • Obrowo – miejsce 541., 577 zł na osobę (w poprzednich rankingach 562. i 751. miejsce),
  • Zławieś Wielka – miejsce 569., 569 zł na osobę, (w poprzednich rankingach 758. i 724. miejsce),
  • Czernikowo – miejsce 766., 493 zł na osobę (w poprzednich rankingach 446. i 161. miejsce),
  • Lubicz – miejsce 1033., 399 zł na osobę (w poprzednich rankingach 922. i 957. miejsce).

– Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2015–2017) – piszą autorzy rankingu. – W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem spaść do znacznie niższego poziomu.