Rośnie nam, rośnie Łubianka 

Fot. nadesłane

W latach 2015-2017 wykonano w gminie Łubianka kilkadziesiąt inwestycji. Oto najważniejsze z nich w czterech podstawowych grupach:  

  1. Poprawa standardu komunikacji

W gminie zostało zmodernizowanych łącznie ok. 15 km dróg, z czego 10 km to drogi gminne (pojawił się na nich asfalt), a 5 km – drogi powiatowe, modernizowane w partnerstwie z Powiatem Toruńskim. Najważniejsze asfaltowe drogi gminne: ul. Solidarności w Wybczu, ul. Równa w Wymysłowie, ul. Rolna, Hallera, Sportowa i Wąska w Łubiance, ul. św. Wojciecha w Wymysłowie, ul. Wiosenna w Dębinach, ul. Bp Chrapka w Warszewicach, ul. Migdałowa w Pigży, ul. Leszczynowa w Leszczu. 

Drogi powiatowe zmodernizowane w partnerstwie z Powiatem Toruńskim: Łubianka-Zamek Bierzgłowski-Górsk z przebudową skrzyżowania w Zamku Bierzgłowskim oraz ul. gen. Andersa w Wybczu i ul. Armii Krajowej w Wybczyku oraz w kierunku Siemonia. 

W tym roku (we wrześniu) zostanie zakończona wielka inwestycja w partnerstwie z samorządem województwa (ok. 2,4 km). Jest to przebudowa ul. Bydgoskiej w Łubiance i ul. ks. Ziętarskiego w Bierzgłowie. Na całej długości powstanie ścieżka pieszo-rowerowa oraz kanalizacja deszczowa; w Łubiance powstanie rondo. W partnerstwie z powiatem powstały też lub są budowane ścieżki pieszo-rowerowe. Powstały trakty: przy ul. Zamkowej w Łubiance (740 m) oraz ścieżka w Biskupicach i z Biskupic do Łubianki (1,4 km). W trakcie budowy jest ścieżka pieszo-rowerowa Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice (ok. 8 km). Planowane oddanie w lipcu. 

  1. Działania proekologiczne

W dwóch szkołach dokonano termomodernizacji polegającej na wymianie źródła ciepła – z węglowego na odnawialne źródła energii. W budynkach placówek w Brąchnowie i Łubiance zainstalowano pompy ciepła. W Brąchnowie jest jedna pompa o mocy ok. 120 kW, w Łubiance – trzy o łącznej mocy prawie 170 kW. Obie inwestycje otrzymały ponad 70-procentowe wsparcie ze środków zewnętrznych. 

Zakończony został również projekt fotowoltaiczny. Na partnerstwo z gminą w tym projekcie zdecydowało się dziesięciu mieszkańców. Na ich posiadłościach zostały zamontowane zestawy fotowoltaiczne o łącznej mocy 61 kW. W tych dziesięciu budynkach prąd jest wytwarzany z energii słonecznej. W ubiegłym roku gmina pozyskała środki na kolejny konkurs „solarny”. Projekt dotyczy 126 obiektów prywatnych, których właściciele wyrazili zainteresowanie montażem kolektorów słonecznych. To będzie już drugi tego typu projekt w gminie. Przypomnijmy, że w pierwszym, w latach 2011-2012, zestawy kolektorów słonecznych pojawiły się na niemal 700 budynkach prywatnych i publicznych.  

Kolejne działanie proekologiczne to przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ubiegłym roku wybudowano 63 takie urządzenia. 

  1. Bezpieczeństwo 

Najważniejszą inwestycją w tym zakresie była budowa Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej. Łączny jej koszt to ok. 13,5 mln zł (udział gminy to koszt wykupienia 2 ha działki oraz współuczestnictwo w projektowaniu i wykonaniu). Obecnie swoją siedzibę w tym ośrodku ma jednostka OSP w Łubiance. Poza tym wybudowana została nowa remiza dla OSP w Bierzgłowie. Budowa nowej strażnicy kosztowała nieco ponad 250 tys. zł. W niespełna dziesięć miesięcy powstał obiekt o powierzchni 118 m², w którym znajdują się: garaż, magazyn, pomieszczenie socjalne i łazienka. Warto przypomnieć, że w 2014 r. oddano do użytku nową remizę dla OSP w Brąchnowie, co oznacza, że w ostatnich latach powstały w gminie trzy nowe remizy.  

W ubiegłym roku dokonano również zakupu nowego wozu bojowego dla OSP w Łubiance – w partnerstwie z samorządem województwa i Powiatem Toruńskim (łączny koszt ok. 720 tys. zł). Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO Eurocargo jest wyposażony w układ napędowy 4×4 oraz silnik o mocy 206 KW. Posiada zbiornik wody o pojemności 3000 l i wydajności autopompy 2965 l/min. Auto posiada wyciągarkę i cztery zraszacze służące do gaszenia traw i rżyska. 

  1. Oferta infrastruktury społecznej 

W tym dziale należy wymienić dwie duże inwestycje. Pierwsza z nich, już zakończona, to adaptacja budynku na Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Bierzgłowie. Koszt – 550 tys. zł, przy dużym dofinansowaniu z rządowego programu „Senior Plus” (300 tys. zł). Druga jest na ukończeniu – to kompleksowa modernizacja budynku Biblioteki – Centrum Kultury w Łubiance. Łączny koszt 1,6 mln zł, z czego połowa to dofinansowanie zewnętrzne. 

Warto podkreślić, że 9 na 10 wszystkich inwestycji w gminie Łubianka posiadało dofinansowanie zewnętrzne w wysokości od 50 do 85 proc. każda.