Samorząd pod lupą

Zmiany w prawie, nowe realia i weryfikowanie decyzji sprzed lat – to w skrócie powody zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Chełmża. Dokument został przegłosowany 30 marca na sesji rady.

– Studium to dokument, który określa strategię rozwoju lokalnego, kierunki polityki przestrzennej prowadzonej przez samorząd – wyjaśnia Katarzyna Orłowska z Urzędu Gminy Chełmża. – Jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Z poprzedniej wersji dokumentu gmina korzystała przez ok. dekadę.

– Po nienagannej współpracy do opracowania nowej wersji zaprosiliśmy tę samą firmę co przed laty – wyjaśnia Jacek Czarnecki, wójt gminy Chełmża. – Życie płynie i musieliśmy wziąć pod uwagę wiele nowych czynników.

Mowa tu m.in. o nowych przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii czy zrewidowania terenów wcześniej branych pod uwagę przy budowie autostrady A1.

– Nowe studium było okazją od odblokowania wielu terenów – przyznaje wójt gminy Chełmża. – Gdy tworzyliśmy dokument przed dekadą, musieliśmy zarezerwować tereny pod trzy różne warianty obwodnicy Chełmży. Teraz jej przebieg jest już znany i możemy wykorzystać nowe miejsca np. pod inwestycje.

Studium jest właśnie krokiem w stronę przedsiębiorców, którzy nie przewidzieli wcześniej swoich potrzeb. Należy zauważyć także nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz zablokowanie przed inwestycjami przyjeziornych terenów.

Niezmiennie gmina rezerwuje tereny na aktywizację gospodarczą i węzeł autostradowy w Dźwierznie. Samorząd musiał także na wniosek Urzędu Marszałkowskiego zabezpieczyć korytarz ekologiczny rynny chełmżyńskiej.

Do studium mieszkańcy zgłosili sześć poprawek. Wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone.