Siedemnaście lat działalności HODROL

Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych HODROL działa w gminie Chełmża już 17 lat, zrzeszając hodowców trzody chlewnej.

W Grzywnie po raz kolejny na walnym zebraniu spotkali się członkowie spółdzielni HODROL, aby podsumować działalność rzeczowo-finansową za ubiegły rok. Jest to grupa rolników zajmująca się głównie hodowlą trzody chlewnej. W spotkaniu wzięło udział 36 członków oraz zaproszeni goście, w tym wójt gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

Spółdzielnia HODROL działa od 1998 roku, skupiając 61 producentów trzody chlewnej. W ostatnim czasie jednak ubywa osób zaangażowanych w działalność spółdzielni. Jest to związane z trudną sytuacją na rynku rolnym. Z roku na rok ceny na skupie maleją, a co za tym idzie hodowla staje się mniej opłacalna. Część rolników zrezygnowała z dalszej produkcji.

– Były dobre lata dla hodowców trzody chlewnej, kiedy grupa odstawiała trzynaście tysięcy sztuk tuczników rocznie – mówi Stanisław Domański, prezes Spółdzielczego Zrzeszenia Marketingowego Rolników Indywidualnych HODROL. – Nawozy były dostarczane pociągiem w kilku wagonach. Teraz sytuacja na rynku od kilku lat stale się pogarsza, ceny są coraz niższe. Na ten rok mamy zaplanowaną odstawę zaledwie trzech tysięcy dziewięćset sztuk tuczników. Produkcja staje się coraz bardziej nieopłacalna. Dlatego coraz więcej osób wycofuje się z hodowli trzody chlewnej.

Grupa prowadzi sprzedaż pasz oraz nawozów, tj. Polifoska, Suprofos czy Saletra, dając rolnikom możliwość spłat w późniejszym terminie. W zeszłym roku spółdzielnia podpisała 27 umów, do zakładów mięsnych odstawiła łącznie 5620 sztuk tuczników. Stanowiło to wykonanie założonego planu w 80 procentach. Widoczny jest spadek w porównaniu z poprzednim rokiem o półtora tysiąca sztuk. Rekordzista dostarczył ponad tysiąc sztuk tuczników, dziesięciu rolników po 100 sztuk, sześciu po 300 i czterech po około 400 sztuk. Spółdzielnia początkowo zrzeszała jedynie 14 rolników z miejscowości Bielczyny i Skąpe. Przez lata jednak poszerzyła znacząco obszar swoich działań na kolejne sześć gmin: Chełmża, miasto Chełmża, Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie i Płużnica. Spółdzielnia HODROL umożliwia zrzeszonym rolnikom uzyskiwanie korzystniejszych cen skupu trzody niż w przypadku pośredników.

Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych HODROL wspiera inicjatywy gminne, m.in. dożynki. W 2005 roku otrzymała wyróżnienie od wójta gminy Chełmża za wspieranie inicjatyw gospodarczych rolników zmierzających do tworzenia źródeł dochodu i rynku zbytu w rolnictwie. Rok później uhonorowani zostali przez marszałka województwa herbem województwa kujawsko-pomorskiego.

– Jesteśmy otwarci na nowych członków – dodaje Stanisław Domański. – Obecnie chcemy utrzymać swoją wypracowaną przez lata pozycję. Mamy nadzieję, że sytuacja na runku ulegnie poprawie i zwiększy się opłacalność produkcji trzody chlewnej.