Słowiańskie głosy na ratunek kościoła w Makowiskach

Przez wiele lat stopniowo niszczał. Za sprawą zgranej grupy mieszkańców może jednak powrócić do dawnego blasku. Ostatnią okazją do działania na rzecz renowacji kościoła w Makowiskach było Narodowe Święto Niepodległości. Mowa tu o koncercie patriotycznym, który odbył się 10 listopada po ostatniej tego dnia mszy świętej. Przed wiernymi zaprezentował się zespół Russkaja Dusza, śpiewając utwory związane z polską historią. Ich recital poprzedził występ Alicji Tarnowskiej, mieszkanki gminy.

Dochód z tego koncertu zostanie przekazany na remont kościoła. Kwota jest niemała, bo i obiekt już swoje przeżył. Więźba dachowa pamięta początki XX wieku. Tym razem udało się zgromadzić pieniądze z biletów na koncert i zbiórki do puszek przed kościołem (każdy dostawał wtedy biało-czerwony kotylion).

Organizatorem tego wydarzenia był ksiądz proboszcz Andrzej Minko oraz Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” zawiązane dwa lata temu przez mieszkańców Makowisk i sąsiednich Kiełpin. To także jego członkowie zainicjowali wykupienie ewangelicko-augsburskiej świątyni.

– Początkowo cena wynosiła kilkanaście tysięcy – wspomina Wanda Rogowska, przewodnicząca zarządu stowarzyszenia. – Jednak, gdy było bliżej zakupu praktycznie podwoiła się. Mieszkańcy okolicznych miejscowości i sołectw gromadzili środki, aż doszło do wykupienia kościoła i stał się on własnością parafii Sumin.

Mieszkańcom zależało na tym, aby wykorzystać to, co mają. Zresztą obiekt stał się nie tylko sakralnym centrum lokalnej społeczności, ale jest także miejscem, wokół którego odbywają się wydarzenia organizowane przez tutejsze stowarzyszenie.

– Mamy sporą liczbę inicjatyw, które integrują naszą społeczność właśnie w trakcie budowania wspólnego dobra – dodaje Wanda Rogowska. – Są to pikniki rodzinne, rajdy rowerowe, zabawy taneczne, koncerty słowno-muzyczne. Nie chcemy nic za darmo.