Sprawna administracja także przez internet – wójt gm. Lubicz podpisał list intencyjny

Fot. Urząd Gminy Lubicz

Wójt Lubicza Marek Olszewski w imieniu samorządów podpisał list intencyjny z ministrem cyfryzacji Anną Streżyńską w sprawie dostępu obywateli do jednolitych cyfrowych usług administracji publicznej. Dokument podpisany 24 lutego w Warszawie dotyczy realizacji Programu „Linia Współpracy 2016”, który ma być elementem Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Pismo, które inicjuje wspólny projekt rządowo-samorządowy zawiera cele i ramowy sposób realizacji przedsięwzięcia. Prace w ramach LW2016 trwają od kilku miesięcy, koncentrując się głównie na wypracowaniu rekomendacji dotyczących włączenia projektów informatycznych administracji samorządowej do Architektury Informacyjnej Państwa (AIP).

Efektem tych prac ma być budowa sprawnej administracji (bez podziału na rządową i samorządową) opracowanej z punktu widzenia interesu obywatela i przedsiębiorcy.
Ministerstwo na swojej stronie internetowej informuje: „Głównym celem LW2016 jest określenie ról i produktów tak, aby każdy obywatel miał dostęp do jednolitych usług administracji publicznej, a każda ze stron realizowała swoje projekty z uwzględnieniem i ewentualnym wykorzystaniem rozwiązań już funkcjonujących, bez ich zbędnego powielania.

Prace będą prowadzone w ramach specjalistycznych strumieni:

  • główna – e-administracja;
  • Informacja przestrzenna;
  • E-zdrowie;
  • E-edukacja;
  • E-podatki i opłaty lokalne;
  • infrastruktura sieci i dostępu do Internetu;
  • Wspólna Infrastruktura Państwa;
  • inteligentne miasta („Smart Cities”).