Strażacy z gminy spotkali się w Młyńcu Pierwszym [zdjęcia]

W ubiegłym roku jednostka OSP w Młyńcu Pierwszym obchodziła 90-lecie istnienia.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” - to najważniejsza dewiza każdego strażaka, towarzysząca także druhom z jednostek gminy Lubicz, którzy swoje święto obchodzili przy remizie w Młyńcu Pierwszym. W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, delegacja Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz okoliczni mieszkańcy.

Wydarzenia związane z obchodami Dnia Strażaka odbywają się każdego roku w innym sołectwie. W tym roku druhowie spotkali się 6 maja, aby wspólnie uczestniczyć w polowej mszy świętej i uroczystościach przed remizą OSP.

– Wśród licznych wyrazów uznania i wyróżnień strażaków z całej gminy jednostka z Młyńca otrzymała także podziękowania za wsparcie Wiosennego Balu Dobroczynnego – mówi Wiesław Wrzesiński, prezes OSP Młyniec Pierwszy. – W tym dniu wspominaliśmy również nasze działania, zarówno dla zdrowia i życia mieszkańców, jak i te podejmowane w celach edukacyjnych młodzieży.

W ubiegłym roku jednostka OSP w Młyńcu Pierwszym obchodziła 90-lecie istnienia. Kilkanaście lat temu to właśnie druhowie z tej remizy organizowali u siebie obchody Dnia Strażaka. Po latach, w których zadania te przejęły po kolei inne sołectwa, ponownie uroczystości zawitały do Młyńca Pierwszego.

Obecnie na terenie gminy z pomocą mieszkańcom przychodzi kilkuset druhów. W samym Młyńcu Pierwszym funkcjonuje 35 ochotników, w tym drużyna kobiet, złożona z dziesięciu pań, które reprezentują jednostkę w licznych zawodach pożarniczych.

– W ramach działań OSP druhowie odwiedzają m.in. najmłodszych mieszkańców gminy, aby edukować ich w zakresie pożarnictwa i bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania – dodaje Wiesław Wrzesiński. – Jako strażacy spotykamy się także z nimi podczas licznych festynów i oficjalnych uroczystości.

Podstawowym celem działań strażaków jest jednak niesienie pomocy innym. OSP w Młyńcu Pierwszym, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, uczestniczy we wszystkich zdarzeniach w regionie – od ratowania ze studni kota po poważne wypadki drogowe i pożary.

Remiza w Młyńcu Pierwszym, dążąc do zwiększenia swoich możliwości, wciąż się rozwija. Obecnie w planach druhów jest podjęcie aktywności rozszerzających działalność poprzez utworzenie grupy ratowniczo-poszukiwawczej.

– Pierwsze spotkanie w tej sprawie zorganizowane zostało 9 maja – zaznacza prezes OSP. – Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, finalnie będziemy w stanie pomagać w akcjach poszukiwawczych m.in. z wykorzystaniem zdolności tropiących psów.

Na razie jednak jednostka wciąż prężnie działa w ramach dotychczasowych obowiązków. Wspierana jest także przez władze samorządowe, dzięki którym w ostatnim czasie druhowie mogli zakupić nowy zbiornik na wodę do swojego wozu. Według przekazanych nam informacji do strażaków z Młyńca Pierwszego wkrótce dołączą także nowi druhowie.