Strażacy z nową siedzibą

Strażacy-ochotnicy z Łubianki będą mogli jeszcze lepiej wykonywać swoją służbę. Ich siedzibą będzie nowy ośrodek Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Toruńskiej. Będą też mogli uczestniczyć w szkoleniach wspólnie z zawodowymi kolegami. 

W siedzibie Urzędu Gminy w Łubiance odbyła się uroczystość podpisania porozumienia, którego stronami były Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, gmina Łubianka oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Łubianki. Podpisali je komendant wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Janusz Halak, wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała oraz prezes OSP z Łubianki Sebastian Bytyń.

– Porozumienie dotyczy współdziałania w zakresie realizacji szkoleń dla jednostek OSP z województwa kujawsko-pomorskiego – mówi wójt. – W jego ramach jednostka OSP z Łubianki, z siedzibą w nowo wybudowanym ośrodku szkoleniowym PSP w Łubiance, będzie uczestniczyła w tych programach szkoleniowych.
Z porozumienia zadowolony jest również prezes OSP z Łubianki.

– To bardzo ważna umowa dla naszej jednostki – mówi Sebastian Bytyń. – Na pewno podniesie się, i tak już wysoki, poziom wyszkolenia naszych strażaków. Będziemy brali udział we wszystkich szkoleniach, które odbędą się w tym ośrodku i uzyskamy dostęp do najnowszego sprzętu. Powoli zresztą już się przeprowadzamy do nowej siedziby, od kilku dni garażujemy tam nasze wozy bojowe. Dodam, że jest to pionierska w skali kraju wspólna inicjatywa strażaków zawodowych i ochotniczych.

Przypomnijmy, że strażacy z OSP w Łubiance brali czynny udział w budowie ośrodka szkoleniowego. Zostali za to nagrodzeni przez marszałka województwa. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w czerwcu, otrzymali nagrodę w kategorii „Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego” za inicjatywę, zaangażowanie oraz wykonane w czynie społecznym prace o wartości ok. 100 tys. zł przy budowie strażackiego centrum szkoleniowego.