Straże, praktyki, prace społeczne – tak mieszkańcy działali dla gminy Łysomice

Marek Komuda opowiedział nam o działaniach gminy na rzecz m.in. osób bezrobotnych (Fot. Łukasz Piecyk)

Staże, praktyki, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne czy roboty publiczne to działania, które każdego roku organizuje dla mieszkańców Urząd Gminy w Łysomicach. Sprawdziliśmy, jak zadania te przedstawiały się w minionym roku.

Na rzecz gminy pracowało w 2017 roku osiemdziesiąt dziewięć osób, w tym pięć na stażu i jedna na praktykach. Dwadzieścia siedem działało zaś przy pracach społecznie użytecznych, trzy przy interwencyjnych, a aż pięćdziesiąt trzy służyło gminie w związku z ciążącym na nich wyrokiem sądu.

– Osoby te zatrudnione były na stanowiskach: sprzątaczek, robotników gospodarczych, opiekunek do świetlic wiejskich, pracowników biblioteki oraz pracowników administracyjnych – wylicza Marek Komuda z Urzędu Gminy w Łysomicach. – Miejscem wykonywania prac były szkoły, przedszkola, świetlice, boiska wielofunkcyjne typu orlik, Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny.

Samorząd, dzięki podjętej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego, umożliwił zatrudnienie na krótki okres mieszkańców, którzy mieli trudną sytuację finansową i sami nie mogli lub nie chcieli znaleźć sobie stałego miejsca pracy.

– Warto podkreślić, że zatrudnienie w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych jest krótkotrwałe i zawsze wiąże się z rozwiązaniem umowy po sześciu lub dwunastu miesiącach – tłumaczy przedstawiciel Urzędu Gminy. – Dlatego też osoby zatrudnione na wyżej wymienione prace lub roboty muszą mieć tego świadomość.

W minionym roku od 1 lutego w gminie ruszyły także prace społecznie użyteczne, charakteryzujące się czterdziestogodzinnym czasem pracy w ciągu jednego miesiąca.

– Wynagrodzenie wynikające z tej działalności wyniosło dla jednego pracownika 324 zł netto – informuje Marek Komuda. – Prace społecznie użyteczne są skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Odbywają się one bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Od kilku lat prace te wykonuje około szesnastu osób w naszych jednostkach organizacyjnych.
Indywidualnie ustalane warunki działań dotyczą osób, które na prace skierował do gminy sąd. Liczba dni lub miesięcy ich nieodpłatnego wykonywania uzależniona była od jego orzeczenia. W każdym miesiącu powinno pracować w związku z tym w regionie około dwudziestu osób, jednak nie wszyscy podejmują się odpracowania tych godzin.