Stypendia dla najlepszych

Kolejni uczniowie dołączyli do grona stypendystów gminy Chełmża. 37 osób wyróżniono podczas Dnia Edukacji Narodowej, jednej z najważniejszych lokalnych uroczystości.

Tych najbardziej pracowitych żaków doceniono już po raz piętnasty. Święto było też okazją do podziękowań, radosnych życzeń oraz sympatycznego spotkania nauczycieli z uczniami i ich rodzicami. Tegoroczne upłynęło w wyjątkowej atmosferze, a podsumował je koncert zespołu GO!Band. Wójt gminy Jacek Czarnecki był organizatorem spotkania, które tym razem odbyło się w Szkole Podstawowej w Grzywnie.

– Na uroczystość zaproszenie przyjęli goście z regionu: poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, starosta toruński Mirosław Graczyk, przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski i wiceprezes ZNP Miasta i Gminy Chełmża Maria Muzioł – mówi Katarzyna Orłowska. – Na spotkanie przybyli również radni gminy – fundatorzy stypendiów im. Jacka Luntkowskiego, radni powiatowi, dyrektorzy, pracownicy administracji i obsługi ze szkół gminnych czy pracownicy UG Chełmża. Słowem, wszyscy ci, którym młodzież jest bliska.

Nie tylko zdolni uczniowie otrzymali tego dnia wyróżnienia. Zgodnie z tradycją nagrody samorządowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej odebrali nauczyciele ze szkół w gminie: Marlena Błaszkowska, Iwona Szymańska, Lidia Piórkowska i Daria Bogdanowicz. Do grona nagrodzonych dołączył także pracownik obsługi z SP w Grzywnie Rafał Chryszczak. Z kolei uczniowie z tytułem „Najlepszego Absolwenta” roku szkolnego 2014/2015 uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi i upominkami. Wspomnianym tytułem mogą poszczycić się absolwenci: Maciej Jasiński, Aleksandra Gabryś, Zuzanna Światkowska, Agata Wiśniewska, Daria Polcyn i Klaudia Sztoltman .

– Bez wątpienia najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie stypendiów gminnych najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum i LO Akademickiego w ZS UMK w Toruniu – dodaje Katarzyna Orłowska. – Tegoroczna edycja tylko potwierdziła, że najlepszą inwestycją w przyszłość jest edukacja, a dzięki stypendiom im. Jacka Luntkowskiego promujemy tę uniwersalną wartość. Grono tegorocznych stypendystów i pięciu najlepszych studentów, którzy odebrali z kolei swoje stypendium studenckie, to przykład na to, że warto się starać. Opłaca się.

Gminny Fundusz Stypendialny powołany został w 2002 roku, a środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z budżetu gminy i od fundatorów – wójta Jacka Czarneckiego i radych gminy Chełmża. Od ubiegłego roku został poszerzony o stypendia studenckie, na które środki pochodzą z gminnego budżetu. Wyróżnienia przyznawane są na okres roku szkolnego w wysokości 100 zł miesięcznie. Kwota stypendium studenckiego to z kolei już 250 zł, które przez najbliższy rok akademicki otrzymywać będzie pięciu najzdolniejszych studentów i aż czterech z UMK W Toruniu. Wyróżnieni to: Agata Ziółkowska, studentka Wydziału Filologicznego, Kinga Kolasa, studentka Wydziału Lekarskiego, Ewelina Ucińska, studentka Wydziału Nauk Pedagogicznych, Magdalena Ziółkowska, studentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Michał Mika, student Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

– To właśnie młodzi ludzie są ambasadorami gminy Chełmża w miejscach, w których przebywają, zdobywają pierwsze zawodowe szlify czy realizują swoje życiowe pasje – dodaje Katarzyna Orłowska. – Oby tej wytrwałości w dążeniu do celu nie zabrakło im nigdy. Gratulujemy!