Stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów z gminy Zławieś Wielka

Szczególnie uzdolnieni uczniowie z gminy Zławieś Wielka jeszcze do 29 lutego br. mogą składać wnioski o Stypendium Wójta Gminy Zławieś Wielka.

 

– O dofinansowanie starać się mogą osoby, które mogą pochwalić się osiągnięciami naukowymi, sportowymi i artystycznymi zdobytymi w 2015 roku – informują przedstawiciele Urzędu. – Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Zławieś Wielka i uczęszczających na jej terenie do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wnioski  należy składać się do 29 lutego 2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Zławieś Wielka. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonej uchwale Rady Gminy Zławieś Wielka, można je również uzyskać w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, u inspektor ds. oświaty, pok. 33, tel. (56) 674 13 29.