Stypendia pomostowe dla uczniów z obszarów wiejskich

Zdolna i ambitna młodzież z terenów wiejskich może ubiegać się o stypendia pomostowe. Należy jednak spełnić kilka kryteriów.

O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria:

– dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych

– są dziećmi byłych pracowników pgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat
– mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców

– pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o stypendium należy wypełnić on-line w terminie do 18 sierpnia 2014 roku do godziny 16:00 na formularzach dostępnych na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przyszli studenci muszą przekazać do odpowiedniego Oddziału Terenowego ANR do 22 sierpnia 2014 roku.