Świadomi i bezpieczni

W Brzezinku dają rady nie od parady. Udowodniły to panie ze Stowarzyszenia Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko oraz młodzi mieszkańcy gminy, którzy aktywnie wzięli udział w organizowanych podczas ferii zajęciach związanych z bezpieczeństwem.

– Do wspólnych działań zaprosiliśmy trzydzieścioro dzieci w wieku od 6 do 13 lat – relacjonuje Urszula Witkowska, członkini Stowarzyszenia. – W trakcie dwóch spotkań, które zorganizowaliśmy 30 i 31 stycznia, młodzież uczyła się, jak podejmować właściwe decyzje w codziennych kontaktach z innymi osobami, zwłaszcza obcymi. Wśród tematów poruszyliśmy m.in. wątek używek i narkotyków.

Podstawą warsztatów było korzystanie z prezentacji multimedialnych, fotografii, techniki kamishibai czy albumów przygotowanych przez prowadzącego profilaktyka i plastyka. Dzieci uczyły się m.in. podejmowania decyzji w oparciu o rady proponowane przez poznane podczas zajęć bajkowe postaci.

– Warsztaty dotyczyły zachowań związanych z kontaktem dzieci z osobami dorosłymi oraz działań profilaktycznych wobec wszelkiego rodzaju używek – opisuje Urszula Witkowska. – W przyjaznej atmosferze młodzież bardzo szybko przyswajała sobie wiedzę profilaktyczną dla danego środka uzależniającego, sposoby radzenia sobie z presją rówieśników czy informacje na temat szkodliwości stosowania wymienionych podczas warsztatów używek.

Po części profilaktycznej uczestnicy zajęć chwycili za przybory, by utrwalić uzyskaną wiedzę na papierze. W ten sposób pokazali możliwości dobrego spędzania czasu bez używek. – Wszystkie cele i rezultaty założone w projekcie „Rady nie od parady” zostały osiągnięte, a każde dziecko przygotowało i zabrało ze sobą niepowtarzalną pracę plastyczną wykonaną w technice monotypii i malowania na szkle – podsumowuje organizatorka zajęć.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu finansowemu gminy Lubicz oraz udostępnieniu remizy przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brzezinku.