Świetlice, imprezy plenerowe i parkingi – sołectwa gminy Lubicz zrealizowały budżet roku 2017

Rok 2017 za nami. Sprawdzamy, na co wybrane przez nas sołectwa przeznaczyły środki ze swojego budżetu (fot. nadesłane)

Gmina Lubicz w minionym roku zarezerwowała dla sołectw ponad 400 tys. zł. Wysokość wsparcia poszczególnych miejscowości uzależniona była m.in. od liczby ich mieszkańców. Jak zagospodarowane zostały te pieniądze? Czy sołectwa wiedzą, w co zainwestują kolejne? O to zapytaliśmy w Rogowie, Nowej Wsi i Brzeźnie.

Miniony rok w Rogowie pełen był inicjatyw społecznych – festynów, spotkań i świąt dedykowanych przede wszystkim dzieciom i kobietom. Spośród ponad 18 tys. zł funduszu sołeckiego 5 tys. zł przeznaczono na wyposażenie świetlicy wiejskiej w meble kuchenne i wykonanie jej remontu.

– Za cel postawiłem sobie także aktywizację mieszkańców, szczególnie tych dojrzałych – tłumaczy sołtys Sławomir Sacharuk. – Mimo starań i propozycji przewozów samochodem w miejsce wydarzenia o dużej frekwencji zdecydowali głównie młodzi. Progres jednak widać. W przyszłym roku spróbuję ponownie.

Wtedy też w sołectwie ruszą kolejne inwestycje. Na rok 2018 przyznano tu prawie 22,5 tys. zł. Za te pieniądze mieszkańcy uzupełnią wyposażenie świetlicy, otrzymają nowy parking przy kościele oraz plac wokół świetlicy. Jak podkreśla sołtys, o dodatkowe wsparcie tej ostatniej inwestycji poprosi lubicki samorząd.

W Nowej Wsi o tym, co zrealizowano dzięki funduszowi sołeckiemu, sołtys może mówić godzinami. Wystarczy wspomnieć chociażby o konkursie na najlepsze pączki zorganizowanym w tłusty czwartek i innych aktywnościach, takich jak mikołajki, Dzień Kobiet czy Dzień Dziecka. Wykonano także nowy aneks kuchenny do świetlicy, obiekt zaś ogrodzono dookoła przęsłami. Dotychczasowe podłoże przed budynkiem zostało zastąpione kostką brukową, a obok, oprócz placu zabaw, postawiono przyrząd do ćwiczeń.

– Jest to nieduże, aczkolwiek bardzo praktyczne miejsce do rekreacji – podkreśla sołtys Mirosław Majewski. – Wizerunek budynku poprawił się poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej i ogólny jego remont.

A rok 2018? Oczekiwania są duże. Kwota prawie 25 tys. zł to o 6 tys. zł więcej niż obecnie. W Nowej Wsi powstanie centrum sportowo-rekreacyjne, w którym będą atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Z platformy widokowej nad Drwęcą będzie można obserwować okolicę, a deskorolkarze bezpiecznie poćwiczą na specjalnie wybudowanym placu.

Sołectwo Brzeźno w mijającym roku do wykorzystania miało 12 tys. zł. W ramach tych środków mieszkańcy zadecydowali o remoncie świetlicy wiejskiej. Prace te częściowo zostały wykonane dzięki dodatkowej dotacji z samorządu gminy Lubicz.

– Świetlicę, w tym pomieszczenia, z których korzysta Koło Gospodyń Wiejskich, odnowiliśmy w całości – informuje sołtys Piotr Dąbrowski. – Zakupiliśmy nowe meble do kuchni oraz pozostałe wyposażenie, otynkowaliśmy ściany i je pomalowaliśmy.

Ponadto mieszkańcy integrowali się na imprezach okolicznościowych.

– Staramy się kompleksowo wykorzystać kwotę, którą otrzymaliśmy – tłumaczy gospodarz. Na przyszły rok zaplanowaliśmy już zakup pieca do świetlicy, ponieważ ten, który znajduje się w niej obecnie, nie spełnia wymogów. Częściowo też przeznaczymy pieniądze na doposażenie świetlicy, by wykorzystać jej cały potencjał.

Jak podkreślają sołtysi, fundusz wprowadzony w gminie Lubicz jest potrzebny i doskonale spełnia swoją rolę. Realizowane działania są tego najlepszym dowodem.