Szkolenie na wagę życia

Członkowie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Zławieś Wielka nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby jeszcze lepiej sprawować swoją służbę. Tym razem pod koniec lutego wzięli udział w kursie pierwszej pomocy przeprowadzonym przez Fundację MaxLife na zlecenie Urzędu Gminy.

Druhny i druhowie z terenu samorządu, strażacy z gminy Lisewo oraz pojedyncze osoby przynależące do jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego spotkali się w remizie w Skłudzewie.

– Strażacy-ochotnicy muszą spełniać wiele wymogów i nieustannie się szkolić – tłumaczy Robert Babiarz, prezes zarządu oddziału gminnego związku OSP RP. – Tym razem głównym celem kursu było przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem PRM do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia kwalifikowanej pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Strażacy poznali kwestie teoretyczne oraz przećwiczyli je w praktyce. Uczestnicy kursu zaznajomili się m.in. z podstawami prawnymi ratownictwa medycznego, bezpieczeństwem na miejscu zdarzenia, psychologią czy ewakuacją z miejsca zdarzenia. Przećwiczyli zasady defibrylacji i resuscytacji. Łącznie szkolenie obejmowało aż 15 zagadnień.

– Zajęcia na kursie prowadziła wykwalifikowana kadra ratowników medycznych i pielęgniarka – dodaje Robert Babiarz. – Wszyscy wykładowcy i instruktorzy, którzy prowadzili ćwiczenia, posiadają doświadczenie w pracy zawodowej w zespołach ratownictwa medycznego bądź w szpitalnym oddziale ratunkowym, co pozwala na wzbogacenie przedstawianych treści przykładami wynikającymi z codziennej pracy zawodowej.
Jednak kurs to nie wszystko. Szkolenie zakończyło się bowiem egzaminem państwowym. Wszyscy zdali go wzorowo i tym samym gmina Zławieś Wielka wzbogaciła się o 14 nowych ratowników, a blisko 30 strażaków odnowiło swoje uprawnienia na kolejne trzy lata.