Grzywna: już niedługo szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie na temat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i stanów zagrożenia odbędzie się w Grzywnie. Program szkolenia obejmuje przeprowadzanie akcji ratunkowej m.in.: podczas zadławienia, omdlenia i ataku epilepsji.

Wiedzę i praktykę nabytą poprzez każdego uczestnika szkolenia potwierdzi imienny certyfikat wraz z wpisem do bazy szkoleniowej. Szkolenie jest bezpłatne.

Program szkolenia obejmuje przeprowadzanie akcji ratunkowej podczas zadławienia, omdlenia, ataku epilepsji, zawału serca, hipoglikemii, hiperglikemii, wstrząsu, zatrucia, oparzenia czy udaru mózgu. Do ćwiczeń praktycznych jakie zostaną przeprowadzone podczas szkolenia wykorzystany zostanie sprzęt specjalistyczny: fantomy ( dorosły, dziecko, noworodek), defibrylator, opatrunki, opatrunki hydrożelowe, zestawy pozoracji ran. Czas szkolenia przewidziany jest na 12 – 16 godzin.

Dokładny termin szkolenia podany zostanie z chwilą po zamknięciu listy zgłoszonych uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do p. Mirosława Trzpila – tel. 608354074. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.