XX Międzynarodowy Memoriał im. Adama Filemonowicza