Trwają przygotowania do XI Wojewódzkiego Festiwalu „Tobie Polsko”

Razem z konkursem piosenki odbędzie się IX Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Literacki. Impreza odbędzie się 6 listopada w Zamku Bierzgłowskim. Wokalistami będą dzieci z podstawówek i gimnazjów z naszego regionu.

– Od ponad dekady spotykamy się w okolicach Święta Niepodległości – mówi Teresa Głębocka, nauczycielka w Zespole Szkół w Łubiance, współorganizator festiwalu – Naszym celem jest popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych, a także podnoszenie kultury muzycznej młodych ludzi.

Koncert rozpocznie się o godzinie 15. W festiwalu może wziąć udział ograniczona liczba dzieci, więc o możliwości zaśpiewania zadecyduje kolejność zgłoszeń.

– Chcielibyśmy gościć jak najwięcej młodzieży, ale przegląd nie może trwać dwa dni – śmieje się Teresa Głębocka. – Staramy się, żeby dzieci oceniało co roku profesjonalne jury, bo to podnosi rangę wydarzenia. Współpracujemy na tej niwie z toruńską szkołą muzyczną.

Uczestnicy podzieleni zostaną na III kategorie wiekowe – uczniów klas I-III szkół podstawowych, IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum. Udział w festiwalu w danej kategorii może brać jedna reprezentacja danej szkoły – maksymalnie 4 osoby. Czas występu nie może przekroczyć 4 minut.

– Mile widziany jest akompaniament „na żywo” – dodaje organizator. – Możliwe są również występy z tzw. półplaybacku.

Do 17 października wszyscy chętni muszą wysłać kartę zgłoszeniową na adres Zespół Szkół w Łubiance ul. Chełmińska 1, 87-152 Łubianka. Jury oceni dobór repertuaru, warunki głosowe, kulturę sceniczną i interpretację utworu. Ocenie podlega również dobór kostiumu. Organizator przewidział cenne nagrody rzeczowe dla najlepszych wykonawców.

W takich samych kategoriach wiekowych dzieci mogą rywalizować w konkursie literackim „Patriotyzm zobowiązuje nas do…”. Prace konkursowe mogą mieć formę listu, opowiadania, wiersza, eseju, rozprawki bądź felietonu. Maksymalna długość tekstu to 3 strony maszynopisu. Termin nadsyłania prac mija 22 października.

Identyczne hasło przyświeca rywalizacji plastycznej. Technika wykonania prac jest dowolna, z wyłączeniem tych z naklejanymi elementami. Podczas przeglądu piosenki odbędzie się wernisaż prac. Termin ich nadsyłania upływa 22 października. Spotkanie autorów zaplanowane jest na 6 listopada na godzinę 11.00.