Trwają zapisy na wyjazdy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać   68 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2000 – 2008. Turnusy rehabilitacyjne zostaną zorganizowane w górach i nad morzem. Trwają zapisy. Sprawdź jakie wymogi musisz spełnić.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie (w okresie od 11 do 31 lipca) i Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu  będą rehabilitowane w CRR w Jedlcu (w okresie od 9 do 29 lipca).

Każdy turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży (odpowiadające równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS.

W cenie wyjazdu wliczone są całodzienne wyżywienia, całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Wskazania medyczne do kwalifikowania dzieci:

 • z chorobami układu oddechowego:
 1. Przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych,
 2. Nawracające infekcje gardła i zatok obocznych nosa,
 3. Stan po przebytym zapaleniu płuc i opłucnej,
 4. Przewlekle choroby układu oddechowego o podłożu alergicznym, w tym spastyczny nieżyt oskrzeli i astma oskrzelowa w okresie wydolności oddechowej.
 • z wadami postawy i chorobami układu ruchu:
 1. Wady postawy i deformacje kostne,
 2. Boczne skrzywienie kręgosłupa,
 3. Koślawość i szpotawość kończyn – stany wymagające ćwiczeń korekcyjnych,
 4. Płaskostopie (płaskokoślawość) i stopy końsko-szpotawe,
 5. Stany pourazowe i po operacjach korekcyjnych narządu ruchu,
 6. Upośledzenie funkcji układu ruchu w następstwie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym niedowład spastyczny pochodzenia mózgowego u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym.

Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci, które posiadają przeciwwskazania medyczne np. upośledzenie sprawności ogólnej, stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego, choroba nowotworowa, niewydolność układów, cukrzyca, choroby zakaźne, upośledzenie umysłowe, moczenie nocne, padaczka oraz zapalenia skóry.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.

Wnioski od zainteresowanych rolników przyjmują wszystkie jednostki terenowe Oddziału, po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

Wnioski na turnus dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego można składać do 16 maja 2015 roku, natomiast ze schorzeniami układu ruchu do dnia 23 maja.

Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS. Niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl.