Uchwalone szkoły

Rada Gminy Wielka Nieszawka na marcowej sesji przyjęła uchwałę dotyczącą ostatecznej sieci szkół. Dostosowanie placówek związane jest z reformą oświatową rządu Beaty Szydło.

Głównym zadaniem, z którym musiały się zmierzyć samorządy, była likwidacja gimnazjów i przekształcenie podstawówek w ośmioletnie szkoły podstawowe. Rada projekt zmian przyjęła już w styczniu. Dokument musiał trafić pod opinię Kuratorium Oświaty oraz związków zawodowych. Te zaopiniowały go pozytywnie.

– Nie było żadnych problemów na etapie projektowania nowej sieci – mówi Kazimierz Kaczmarek, wójt gminy Wielka Nieszawka. – Mieliśmy do dyspozycji praktycznie jedno optymalne rozwiązanie i na nie się zdecydowaliśmy.

Jak będzie wyglądała gminna oświata od początku września? Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce będzie ośmioklasowa i swoim obwodem obejmie tutejsze sołectwo. Podobnie będzie z podstawówką im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach, ale do niej włączone będą klasy bezpośrednio sąsiadującego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego. Cierpicka podstawówka będzie teraz obejmowała sołectwa Cierpice, Brzoza i Wielka Nieszawka. Warto wiedzieć, że gimnazjum kończy działalność 31 sierpnia 2017 r., a klasy II i III tej placówki będą normalnie prowadzone w ramach szkoły podstawowej.

O ile sieć szkół udało się uchwalić bez problemów, to władze gminy mają pewne obawy związane ze zmianami.

– Nie będzie na pewno mowy o zwolnieniach nauczycieli – przyznaje Kazimierz Kaczmarek. – Reforma nakazała wiele rzeczy, m.in. dodatkowe godziny zajęć, więc w kwestii kadry może być wręcz odwrotnie. Problem będzie jednak w budżetach gmin, gdyż subwencje zostały obniżone.