Uczniowie chełmżyńskich szkół wzięli udział w patriotycznym konkursie

Fot. Adam Zakrzewski/archiwum

– Konkursy takie jak ten pokazują najmłodszym, jak wiele jako Polacy zawdzięczamy niepodległości – mówi Anna Pawlikowska, koordynatorka konkursu plastycznego „Polska Niepodległa 1918-2018”. Właśnie odbyło się podsumowanie pierwszego etapu, skierowanego do uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  
 
Konkurs „Polska Niepodległa 1918-2018” wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, które mają potrwać aż do Narodowego Święta Niepodległości. Ogłoszony w marcu konkurs rozstrzygnięto 18 maja, gdy w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury zwycięzcom przyznano atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Organizatorów zaskoczył wyrównany poziom zgłoszeń, dlatego we wszystkich kategoriach wyłoniono kilku laureatów ex aequo. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać w siedzibie PiMBP aż do listopada.  

– Staraliśmy się doceniać inwencję twórczą, pracę wyobraźni, własną interpretację tematu – mówi Anna Pawlikowska. – Wiele dziś wokół nas patriotycznej symboliki, która stała się „modna”. Łatwo więc powielać schematy, podążać za popularną estetyką. Nam zależało na tym, by pobudzić refleksję nad niełatwym przecież zagadnieniem, jakim są złożone dzieje naszego kraju. 
 

Zadania konkursowe były dostosowane do wieku i możliwości uczestników. I tak najmłodsi – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – mieli wykonać ilustrację do wybranej pieśni patriotycznej. 
 

– Ciekawe, że powtarzały się ilustracje oparte na dwóch utworach: „Wojenko, wojenko” i „Rozkwitały pąki białych róż” – mówi Anna Pawlikowska. – Zdarzały się też prace nawiązujące do pieśni z okresu II wojny światowej. Choć wykraczały tematycznie poza założenia konkursu, pod kątem plastycznym były tak dobre, że zakwalifikowaliśmy je na wystawę. 
Uczniowie z klas VII szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych – technikum, szkoły zawodowej, liceum – mieli wykonać plakat promujący hasło przewodnie konkursu: „Polska Niepodległa 1918-2018”.  

– Plakat to syntetyczna forma przekazywania informacji, wcale niełatwa – mówi Anna Pawlikowska. – Żeby zrobić dobry plakat, trzeba dogłębnie przemyśleć przekaz. I to się wielu uczestnikom udało. 
 

Nagrody laureatom oraz wyróżnionym wręczył burmistrz Jerzy Czerwiński. Po uroczystym rozdaniu nagród uczniowie wzięli udział w tzw. żywej lekcji historii, którą poprowadził ubrany w mundur z epoki Artur Student – historyk i pasjonat okresu Wielkiej Wojny. W przystępny sposób opowiedział o drodze Polaków do niepodległości, szczególne zainteresowanie wzbudzając eksponatami – takimi jak mundury i wyposażenie żołnierzy – sprzed wieku. Wydarzenie oficjalnie zainaugurowało obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Czeka nas jeszcze podsumowanie drugiego etapu konkursu – dla dzieci najmłodszych z klas I-III szkół podstawowych, które mają za zadanie wykonać biało-czerwony bukiet kwiatów dowolną techniką. Rozstrzygnięcie 11 listopada. 
 

– Konkursy takie jak ten są atrakcyjną formą zdobywania wiedzy innej niż ta z podręczników – mówi Anna Pawlikowska. – Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak odbiły się burzliwe dzieje kraju w kulturze, poznając muzykę z tamtych lat. Tak łatwiej poznać czasy już bardzo odległe 
i trudne do zrozumienia dla nas, którzy żyjemy dziś. Warto też sobie uświadomić, że czas, jaki minął od odzyskania przez Polskę niepodległości, wciąż jest krótszy niż okres zaborów.