Uczniowie z gminy Czernikowo rozpoczną przygodę z „Naukowym labiryntem”

Unijny projekt obejmie szkoły podstawowe w Czernikowie, Osówce, Mazowszu i Makowiskach (fot. nadesłane)

W marcu rusza europejski program edukacyjny „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. Dzięki niemu uczniowie poszerzą swoją wiedzę, zaś nauczyciele zdobędą nowe kompetencje zawodowe w ramach kursów i szkoleń. Zyskają także same szkoły, które zostaną doposażone w materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w unijnym projekcie atrakcyjnych i innowacyjnych zajęć. „EU-geniusz” potrwa do 2020 r. 
 
– W projekcie „EU-geniusz w naukowym labiryncie” uczestniczyć będą uczniowie z czterech szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej w Czernikowie, Szkoły Podstawowej w Osówce, Szkoły Podstawowej w Mazowszu i Szkoły Podstawowej w Makowiskach) – informuje Dorota Czarnecka, kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie. – Będą oni mieli możliwość uczestnictwa od września 2018 r. w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, matematyki, informatyki czy przedmiotów przyrodniczych (łącznie ponad 4 tys. godzin do 2020 r.). Ponadto w ramach projektu zaplanowane zostały zajęcia z grafiki komputerowej, robotyki i programowania Scratch, które prowadzić będą wcześniej przeszkoleni nauczyciele z poszczególnych placówek (14 osób skorzysta ze szkoleń). Szkoły wzbogacą się natomiast w taki sprzęt jak klocki Lego Mindstorm i tablety na zajęcia z robotyki, które posłużą także po zakończeniu realizacji projektu. Kompetencje kluczowe rozwijane będą również poprzez przewidziane 33 wyjazdy do toruńskiego Młyna Wiedzy, z których skorzysta ponad 1 tys. uczniów.  

9 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu podpisano umowy dwustronne w związku z rozpoczęciem realizacji tego projektu.
 
– Obecnie jesteśmy tuż po podpisaniu umów, dopiero przed nami szkolenia nauczycieli, proces rekrutacji, a od września rozpoczynają się zajęcia dodatkowe oraz wyjazdy edukacyjne – informuje Dorota Czarnecka. – Projekt realizowany będzie do 30 września 2020 r. 

Umowę na dofinansowanie projektu 
„EU-geniusz w naukowym labiryncie” powiat toruński podpisał w ostatnich dniach ubiegłego roku. Łączna wartość przedsięwzięcia to ok. 3,2 mln zł. Partnerami są: gminy Czernikowo, Chełmża, Lubicz, Łubianka, Zławieś Wielka, Łysomice, Obrowo oraz miasto Chełmża. Projekt obejmie w sumie 40 szkół działających na terenie całego powiatu toruńskiego. Przez trzy lata udział w nim weźmie blisko 2300 uczniów i niemal 100 nauczycieli. Projekt obejmuje wszystkie stopnie kształcenia – od szkół podstawowych po szkoły średnie. W sumie uczniowie podniosą kompetencje z 14 przedmiotów. Młodzież ponadgimnazjalna uzyska możliwość konsultacji z doradcami zawodowymi, zaś licealiści będą mogli odbyć miesięczny, płatny staż zawodowy. W niektórych placówkach w powiecie już wdrożono część inicjatyw w ramach tego projektu.