Ulica Działowa w budowie

Fot. nadesłane

Trwa budowa znajdującej się w Grębocinie ulicy Działowej. W tym roku drogowcy zajęli się przebudową jej pierwszego odcinka – od Strugi Toruńskiej do  ul. Kresowej.

– Prace utrudniają niekorzystne warunki atmosferyczne, wysoki poziom wód gruntowych oraz nieprzewidziane kolizje z sieciami energetycznymi, które muszą być usunięte przed budową drogi – relacjonuje Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD Toruń.

To właśnie sprawiło, że zadanie jest realizowane nieco wolniej niż zakłada to przyjęty harmonogram prac.

-W tej chwili realizowane są roboty na odcinku od  Strugi Toruńskiej do łącznika ul. Działowej. Tutaj prace muszą wykonać przede wszystkim Toruńskie Wodociągi, które układają kanalizację deszczową – wyjaśnia Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD – Dopiero potem rozpocznie się tzw. korytowanie i budowa nawierzchni.

Po zakończeniu przebudowy ul. Działowa będzie miała nawierzchnię z kostki betonowej, po obu stronach pojawi się chodnik, a dla poprawy bezpieczeństwa powstaną wyniesione skrzyżowania.

– Takie skrzyżowania charakteryzują się podniesieniem ich „tarczy” do poziomu chodników przy jezdni. Wymusza to na kierowcach ograniczenie prędkości pojazdów – dodaje Wiewiórski.

Termin zakończenia prac planowany jest na koniec października, a ich koszt wynosi prawie 865 tys. zł. Przebudowa ulicy Działowej jest budowana w ramach realizowanego przez miasto  Programu budowy i modernizacji sieci dróg lokalnych.