Masz dla nas temat?
Coś Cię denerwuje?
napisz: redakcja@pozatorun.pl
zadzwoń: 733 842 795
Masz dla nas temat? Coś Cię denerwuje? napisz: redakcja@pozatorun.pl zadzwoń: 733 842 795
Umowy na rozwój technologii podpisane
Łukasz Piecyk 31 grudnia, 2014, 16:59 Region
umowy urząd marszałkowksi (32)
Umowy zostały podpisane 30 grudnia

W Urzędzie Marszałkowskim 30 grudnia odbyło się uroczyste podpisane umów z podmiotami biorącymi udział w konkursie w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w naszym województwie.

Wnioski złożyło ponad osiemdziesiąt zainteresowanych firm. Do kolejnego etapu przeszło 40. Umów popisano 25 z 19 pomiotami. Kilku wnioskodawców podpisało więcej niż jedną umowę. Są one podzielone na 5 modułów. Spotkanie było zwieńczeniem trwającego od lipca tego roku konkursu FBiW.

W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prof. Bogusław Buszewski, pełnomocnik zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności. Gospodarzem uroczystości był Maciej Krużewski, prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji.

Poniżej pełna lista podmiotów, które podpisały umowy.

Vorwerk Autotec Polska – Brodnica (3 umowy)
Budizol – Włocławek (2 umowy)
T Komp (2 umowy)
Pesa (2 umowy)
Wojskowe Zakłady Lotnicze – Bydgoszcz (2 umowy)
Aplex – Bydgoszcz
Instytut Genetyki Sądowej – Bydgoszcz
Miko Pac – Bydgoszcz
Purinowa – Bydgoszcz
Telekomunikacja Gminna Spółka Akcyjna – Toruń
Torqway – Toruń
Franklin – Grudziądz
Gobzin – Bydgoszcz
High Technology Glass Polska – Bydgoszcz
W2 – Białe Błota
RadPak – Włocławek
Tenis Tor – Toruń
Biuro Konstrukcyjno – Wdrożeniowe – Solec Kujawski
Wyższa Szkoła Gospodarki – Bydgoszcz

Jedną z firm, która będzie partycypowała w w/w projekcie jest toruńska Telekomunikacja Gminna Spółka Akcyjna. Prezes firmy w kilku słowach podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami po podpisaniu umów.

– Przedsięwzięcie jest początkiem realizacji projektu wzmocnienia pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze ICT (informatyzacji, komunikacji i telekomunikacji), w którym to jeszcze kilka lat temu województwo zajmowało zaszczytne 2-gie miejsce w kraju – Tadeusz Męciński, prezes zarządu Telekomunikacja Gminna S.A. – Wykorzystanie ogromnego potencjału w postaci rozbudowywanej obecnie samorządowej sieci dostępowej, centrów obliczeniowych, uczelni oraz mikro i małych przedsiębiorstw stanowi główny cel Inicjatywy Klastrowej Kujawsko-Pomoskiego Klastra ICT „EMU” powołanej wiosną tego roku w Toruniu. Powodzenie naszego przedsięwzięcia budowy Otwartej Platformy Usług Samorządowych „OPUS”, będzie wkładem naszego województwa w budowę nowoczesnego, przyjaznego obywatelom państwa, a jednocześnie stanowić będzie bazę do rozwoju przedsiębiorczości w regionie i poza nim.

Więcej o firmie w kolejnych numerach Tylko Toruń i Poza Toruń.

Komentarze

komentarzy

| E-wydanie
| Facebook
| Czytaj także