Unia dofinansuje inwestycje tworzone ze środków budżetu powiatu

Podobnie jak w latach ubiegłych fundusze z budżetu starostwa powiatowego będą wydawane rozważnie i planowo. Obejmą wiele ważnych inwestycji oraz projektów (fot. ilustracyjne)

Budżet powiatu na rok 2018 to ok. 27 mln zł. Kwota ta zostanie spożytkowana zarówno na zadania twarde, jak i miękkie. 

Pierwsze wydatki już za nami. Z początkiem stycznia ruszyła budowa drogi rowerowej Leszcz-Pigża-Brąchnowo-Biskupice-Warszewice-Kończewice. Planowane zakończenie prac to czerwiec tego roku. Droga będzie miała 8 km długości i kosztować będzie 2,7 mln zł. Inwestycja powstaje w partnerstwie z gminą Łubianka. 

– Generalnie drogi budujemy w ramach partnerstwa z gminami – mówi Mirosław Nawrotek, członek Zarządu Powiatu Toruńskiego. – Warto podkreślić, że doskonałe to partnerstwo jest kluczem do sukcesów, jakie wspólnie odnosimy. 

W trakcie przygotowania inwestycji są trzy inne drogi rowerowe: Osiek n/Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (24,3 km, koszt – 8,1 mln zł), Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki (10,1 km, koszt – 3,3 mln zł) oraz Różankowo-Piwnice-Lulkowo-Turzno (5,7 km, koszt – 1,7 mln zł). Wszystkie zostaną w tym roku rozpoczęte. Zakończenie prac planowane jest na lata 2019-20. Wnioski zostaną złożone w lutym. Początek prac w kwietniu. 

Kolejną inwestycją, jaka zostanie ukończona w tym roku, jest termomodernizacja DPS-u w Browinie. To zadanie jest już w toku. Obejmuje ono instalację geotermalnych pomp ciepła, paneli słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz budowy łącznika. Koszt inwestycji to 3,5 mln zł. 

Planowane jest również rozpoczęcie budowy pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Powstaną cztery: kosmetyczna, fryzjerska, multimedialna i komputerowa. Do budynku zostanie dobudowana winda zewnętrzna. 

– Inwestycja ta to adaptacja strychu o dużej powierzchni na pracownie zawodowe – mówi wicestarosta Andrzej Siemianowski. – Aby umożliwić korzystanie z pracowni osobom niepełnosprawnym, zbudujemy windę. Wartość zadania to 1,7 mln zł. 

Powstaną również pracownie nauki zawodu w Zespole Szkół w Chełmży: krawiecka, kucharska, budowlana z zapleczem magazynowym. Wartość inwestycji: 1,5 mln zł. 

Wiele środków zostanie również przeznaczonych na zadania miękkie w obszarze edukacyjnym. Na przykład już wszedł w życie projekt pod nazwą „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. To inicjatywa na rzecz szkół, które osiągały dotąd słabe wyniki nauczania. 

– Chcemy podnosić poziom kształcenia szkół, które mają najsłabsze wyniki kształcenia – dodaje Andrzej Siemianowski. – Na bazie wyników opublikowanych przez Centralną Komisję Edukacyjną wyselekcjonowaliśmy ponad 40 szkół, które objęte zostaną programem. 

Projekt warty jest w sumie ponad 3 mln zł. 2,6 tys. osób będzie mogło wziąć w nim udział, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Inny projekt to „Powiatowi zawodowcy” dedykowany kształceniu zawodowemu ponad 400 uczniów. Obejmie zajęcia pozalekcyjne dotyczące głównie zawodów deficytowych na rynku pracy. 

Warto również wspomnieć o budżecie obywatelskim. Powiat toruński jest jednym z nielicznych w skali kraju, który realizuje tego typu przedsięwzięcie. Tu zaplanowano na 2018 r. aż 28 zadań, uznając, że warto inwestować w ludzką kreatywność. Na ten cel przeznaczono 250 tys. zł. 

– Łączny budżet na ten rok to ok. 27 mln zł – dodaje Mirosław Nawrotek. – Dotacja z Unii Europejskiej wyniosła ok. 66 proc. Projekty twarde pochłoną ok. 22,9 mln zł, a miękkie 4,4 mln zł. 

To niewątpliwie zadania inwestycyjne bardzo duże. Ale powiat toruński należy do najbardziej płodnych, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Staramy się je wykorzystywać najmądrzej, jak tylko potrafimy