W Brukseli o zdrowej żywności

Bezpieczeństwo żywności oraz zdrowie były tematem przewodnim dyskusji Plenarnego Komitetu Regionów, która odbyła się 22 marca w Brukseli. W debacie z Vytenisem Andriukaitisem, komisarzem Unii Europejskiej ds. zdrowia i żywności, uczestniczył w imieniu Grupy Przymierza Europejskiego (EA) Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz.

Włodarz gminy zwrócił uwagę na istotę bezpieczeństwa żywności, które w Unii Europejskiej jest priorytetem. Szczególnie wyróżnił stosowanie rozwiązań pozwalających na kontrolowanie jakości żywności oraz przepływu produktów rolnych i spożywczych. Jak podkreślił, rozwiązania te w praktyce realizowane są na poziomie miast i gmin wiejskich. Według Marka Olszewskiego unijny system kontroli przepływu żywności należy do najbardziej skutecznych na świecie.

– Zapewnienie kompromisu między produkcją zdrowej żywności i utrzymaniem jej niskich cen to istotna rola Unii Europejskiej – mówił Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, na sesji w Brukseli. – Należy jednak pamiętać, że przepływ żywności musi zapewnić kompromis między produkcją zdrowego jedzenia a utrzymaniem jego niskich cen.

Komitet Regionów, którego wójt Marek Olszewski jest członkiem, to organ konsultacyjny Unii Europejskiej. Osoby wchodzące w jego skład reprezentują interesy władz lokalnych i regionalnych w procesie tworzenia prawa wspólnotowego w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii. Marek Olszewski w komitecie pełni także funkcję sprawozdawcy opinii w sprawach „Edukacja a zrównoważony rozwój” oraz „Uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach pozaformalnego i nieformalnego uczenia się”.

Grupa AE, do której należy wójt Lubicza, składa się z członków Komitetu Regionów z Irlandii, Polski, Szkocji, Estonii, Słowacji, Rumunii oraz członków niezależnych.