W gminie Chełmża ruszył projekt ,,Szlak kredensów przeszłości”

Projekt dotyczy zbiórki zabytkowych przedmiotów codziennego użytku oraz pamiątek rodzinnych. W ten sposób, zostanie utworzony ,,Szlak kredensów przeszłości”. Za pomysł odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Homo Homini. 

Akcja ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnacja pamięci o przeszłości. Projekt w całości będzie polegał na zgromadzeniu, wyeksponowaniu, opisaniu i udostępnieniu przedmiotów codziennego użytku zwiedzającym region, które już dziś nie znajdują zastosowania.

Zebrane od mieszkańców pamiątki zostaną wyeksponowane w przygotowanych kredensach i stanowić będą integralną część wiejskich świetlic. Dla odwiedzających je ludzi będą odpowiedzią na pytanie skąd pochodzimy, jacy jesteśmy, co nas łączy i co wyróżnia. Na bazie świetlicowych kredensów zostanie opracowany w wersji papierowej szlak pieszych wycieczek, by mogli z nich korzystać amatorzy lokalnych wędrówek pieszych, rowerowych i samochodowych.

To propozycja przygotowana dla wielu pokoleń, również z myślą o ludziach, którzy rzadko korzystają z dostępu do kultury i edukacji w tym również i  regionalnej. Projekt realizowany będzie w siedmiu wsiach, czyli w przygotowywany „Szlak kredensów przeszłości” włączonych zostanie siedem świetlic wiejskich.  Rezultatem „Szlaku kredensów przeszłości” będzie zachowanie i udostępnienie przedmiotów, czyli materialnych dowodów przeszłości wybranych miejscowości oraz pokazanie poprzez zgromadzone zbiory, że w tych miejscach było i jest ciekawie, gdy tylko zechcemy je odkryć z mapą w ręku. Wszelkie koszty związane z realizacją projektu zostaną  sfinansowane przez Muzeum Historii Polski.

Osoby posiadające jakiekolwiek pamiątki i zbiory mogą zgłaszać swoje zainteresowanie projektem pod numerem tel. 606 183 696.