W gminie Chełmża szykuje się rok pod znakiem inwestycji. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na…

Na inwestycje w 2016 roku przeznaczone zostanie blisko dwadzieścia procent gminnego budżetu. Gdzie i jak te środki zostaną rozdysponowane?

Budżet został już poparty pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmża. Dochody oszacowano w nim na 30,3 mln zł, natomiast wydatki – na 32,4 mln zł. W przeciwieństwie do poprzednich lat, zaplanowano w nim tylko jedno zadanie dofinansowane ze środków unijnych. Dotacja w wysokości 480 tys. zł zostanie przeznaczona na przebudowę dróg. Niższe niż zazwyczaj wsparcie z europejskiej kasy to wynik opóźnienia we wdrażaniu nowych programów unijnych na lata 2014-2020.

– Pomimo tego gmina przygotowuje się do realizacji zadań z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, o czym świadczą zapisy w budżecie, dotyczące przygotowywanych dokumentacji czy koncepcji – mówi Kazimierz Bober, zastępca wójta gminy Chełmża. – Pozostałe zadania zamierzamy sfinansować ze źródeł krajowych, z których gmina chce pozyskać ponad 2 mln zł dotacji.

Najbardziej kosztowną inwestycją będzie realizacja programu PROSUMENT, który obejmie zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców. Jej łączny koszt to 1 884 300 zł, w tym z dotacji – 705 754 tys. zł. Inną ważną informacją jest ta, że dobiega końca budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zelgnie. W tym roku gmina wyda na ten cel 1 mln 516 tys. zł, przy dotacji 510 tys., a całkowity koszt budowy wyniesie blisko 3 mln zł. Kontynuowane będą również prace związane z budynkami OSP znajdującymi się na terenie gminy. Na budowę remizy w Zelgnie oraz rozbudowę w Kuczwałach zostanie rozdysponowane 100 tys. zł.

– Inwestycje dotyczyć będą też przebudowy drogi nr 100521 w Browinie, nr 100519 C (Nawra koło cmentarza) i drogi na odcinku Skąpe – Chrapice – dodaje Kazimierz Bober. – Na realizację tych zadań przeznaczone zostanie blisko milion złotych. Kontynuowana będzie również budowa chodników przy drogach powiatowych. Nowy chodnik, którym bezpiecznie będą mogli poruszać się mieszkańcy, ma zostać wybudowany przy drodze powiatowej w Głuchowie – od świetlicy w stronę drogi krajowej nr 91.

Znacząca kwota, bo stanowiąca blisko jedną trzecią budżetu, będzie przekazana na oświatę. Wydatki obejmą przede wszystkim bieżące utrzymanie sześciu szkół w gminie, dotacje dla przedszkoli i stowarzyszeń realizujących zadania edukacyjne, a także m.in. koszt dowozu dzieci i młodzieży do placówek. Istotną pozycją w budżecie są także fundusze przekazane na pomoc społeczną, w tym prawie 3 mln zł stanowią świadczenia rodzinne. Na 225 tys. zł wyceniono zaś koszty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

– Kolejną ważną informacją jest ta, że na dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych i rolników indywidualnych, w ramach świadczonych usług przez ZUK WODKAN, zaplanowano kwotę 130 tys. zł – mówi Kazimierz Bober. – Ceny wody w związku z tym zostaną utrzymane na poziomie z minionego roku. Dodam też, że gmina zamierza wykupić kolejne udziały w Szpitalu Powiatowym w Chełmży na kwotę 79 tys. zł.

Samorządowcy zadbają również o doposażenie świetlic i placów zabaw, stworzenie i urządzenie nowych terenów zielonych oraz siłowni zewnętrznych. Na utrzymanie czystości i porządku w gminie z budżetu zostanie przeznaczonych zaś 772 tys. zł. Również lokalne społeczności będą mogły przeznaczyć pieniądze na istotne dla nich modernizacje czy projekty. Na zadania zgłoszone przez mieszkańców, w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa przekażą ponad 440 tys. zł.