W gminie Łubianka lampy już stoją

Fot. ilustracyjne/pixabay)

W roku 2017 gmina przyjęła ambitny plan budowy 270 nowych lamp ulicznych na lata 2017-2019. Pierwszy etap tej inwestycji zakładał budowę w 2017 r. 100 lamp. Gmina przygotowała projekty 12 nowych obwodów oświetleniowych we wszystkich sołectwach gminy. Ostatecznie w ubiegłym roku wybudowano 113 lamp z oprawami typu LED. 

Gmina dokłada maksimum starań, aby nowe lampy rozbłysły światłem jak najszybciej. Poprawiłoby to znacznie bezpieczeństwo na wielu ulicach gminnych miejscowości. Zakłada się, że jeszcze w pierwszym półroczu br. zaświeci co najmniej połowa lamp. Pozostałe natomiast najdalej na początku drugiego półrocza. 

Trwają równocześnie przygotowania do realizacji drugiego etapu budowy oświetlenia, w którym powstanie kolejnych 157 nowych lamp w technologii LED. Jeszcze w bieżącym roku zostaną zaprojektowane wszystkie pozostałe planowane do wykonania nowe obwody oświetleniowe.