W gminie Lubicz trwa projekt „Erasmus+” [zdjęcia]

Wśród uczestników konferencji byli nauczyciele, którzy niedawno wrócili z pierwszego wyjazdu - do Brukseli (fot. Łukasz Piecyk)

Za nimi Belgia, przed nimi Portugalia, Hiszpania i Malta. Dwudziestu jeden nauczycieli z trzech szkół z terenu gminy Lubicz przez rok bierze udział w projekcie „Let’s code it! Teacher Hackathon” realizowanym w ramach programu Erasmus+. Jego celem jest podniesienie jakości pracy szkół i wdrożenie nowych rozwiązań edukacyjnych. Fundament programu dla nauczycieli z regionu to programowanie.

W projekcie udział biorą trzy szkoły podstawowe: z Młyńca Pierwszego, Złotorii oraz z Lubicza Dolnego. To właśnie ich nauczyciele mają możliwość zwiększenia swoich kwalifikacji, by zdobytą wiedzę później przekazać uczniom. Gmina, otwierając się na sprawy globalne, wykorzystuje je na gruncie lokalnym, a tym samym osiąga duże sukcesy.

– Jesteśmy liderem w kwestii programowania w szkołach w regionie – podkreśla wójt Marek Olszewski. – Właśnie dlatego to zagadnienie jest priorytetem podczas programu Erasmus+. Cieszę się, że to nasi nauczyciele dostali możliwość wyjazdu, a to, czego się dowiedzą, już niedługo przekażą młodzieży.

Grupa kilkudziesięciu reprezentantów trzech szkół podstawowych wróciła już z Belgii, gdzie mogła bliżej przyjrzeć się tamtejszym standardom nauczania. O stojącym przed nimi wyzwaniu mówią dyrektorzy – Wiesława Geras z SP w Złotorii, Danuta Ferens z SP w Lubiczu Dolnym oraz Mariola Marcinkowska z SP w Młyńcu Pierwszym.

– W inauguracyjnym wyjeździe udział wzięło sześciu nauczycieli – podkreślają koordynatorki projektu. – Mieli okazję bliżej przyjrzeć się metodom pracy tamtejszych pedagogów. Było to dla nich kilka intensywnych dni pracy. Poznali innowacyjne narzędzia i metody programowania, które już wkrótce przekażą swoim uczniom, przygotowując ich do zawodów przyszłości.

Nauczyciele mieli okazję poznać sposoby tworzenia gier wideo, prezentacji i animacji, a także aplikacji do urządzeń mobilnych. Ponadto zwiedzili klasę przyszłości, która bliska jest prowadzonej w oddziale przedszkolnym w Młyńcu Pierwszym klasie Daltona.

– Projekt ten pozwala najmłodszym na samodzielne planowanie poszczególnych działań – zarówno w ciągu dnia, jak i całego tygodnia – przypomina Mariola Marcinkowska.

Pięciodniowy wyjazd został zakończony uzyskaniem specjalnego certyfikatu kształcenia.

Lubiccy pedagodzy już przygotowują się do kolejnego wyjazdu – tym razem poznają metody nauczania w hiszpańskiej Sewilli. Polecą tam w marcu.

– Bardzo się cieszę, ze ta inicjatywa zaistniała w naszej gminie – mówiła podczas inauguracji projektu Hanna Anzel, przewodnicząca Rady Gminy. – Motywacja, którą dziś macie, już wkrótce przyniesie młodzieży wspaniałe efekty. I chciałabym podziękować paniom dyrektor za przystąpienie do tego projektu. Tak innowacyjne prowadzenie placówek oświatowych zasługuje na wielkie wyróżnienie. Pamiętajmy, że gdy ktoś się kształci, zawsze robi krok w przód.

Podobnego zdania jest wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz.

– Dają państwo wspaniały przykład tego, że mniejsze szkoły dziś nie są gorsze od dużych placówek miejskich – podkreślała. – Swoim zaangażowaniem umożliwiają państwo dzieciom rozwój, nie tylko w sferze edukacji, ale również kultury.

Nauczyciele z gminy Lubicz już nie raz pokazali swoje zaangażowanie w innowacyjne kształcenie uczniów. Pod koniec tego roku szkolnego z pewnością podsumują efekty, a wkrótce też nowoczesnymi metodami pozyskiwania wiedzy pochwalą się najmłodsi.