W Krobi odbyła się I Gala Wolontariuszy „Razem możemy więcej” [fotorelacja]

Fot. Łukasz Piecyk

Bez względu na wiek i płeć – każdy z nich ma jeden cel: nieść pomoc innym. W piątek 20 kwietnia reprezentanci szkolnych kół wolontariatu spotkali się w świetlicy wiejskiej w Krobi, by poznać swoje działania i móc się zintegrować. Inauguracyjna gala odbyła się pod hasłem „Razem możemy więcej”.  Uczestniczyli w niej wolontariusze z gmin Lubicz i Obrowo.

– Naszą ideą jest stworzenie bazy informacji o wolontariuszu, aby można z nim było w przyszłości współpracować zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – podkreślała w trakcie spotkania Barbara Mońko-Juraszek, prezes zarządu Fundacji Trybik, organizator wydarzenia. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 wolontariuszy, reprezentujących 11 szkół z terenu gmin Lubicz i Obrowo.  

Patronat nad galą objęli wójtowie Marek Olszewski oraz Andrzej Wieczyński. 

– W gminie Lubicz staramy się dostrzegać działalność organizacji pozarządowych – podkreśla Marek Olszewski. – Na naszym terenie działa ponad 50 stowarzyszeń i cenimy sobie współpracę z wolontariuszami. Bardzo nas cieszy, że idee pomocy zaszczepiane są w coraz młodszym pokoleniu. W akcjach charytatywnych udział biorą m.in. uczniowie z lokalnych szkół. Gala była nie tylko podsumowaniem tych działań, ale także zaakcentowaniem, że istnieje współpraca pokoleń. 

Od lat działania te wspiera samorząd, stwarzając im ramy organizacyjne, a czasami także pomaga lokalowo czy finansowo. 

– Jako Rada Gminy podjęliśmy uchwałę o nagradzaniu aktywnych wolontariuszy – podkreśla jej przewodnicząca Hanna Anzel. – Na koniec roku szkolnego wręczam wyróżnienia finansowe uczniom, którzy mają w tej dziedzinie zasługi. Jestem dumna, że młodzież tak bezinteresownie chce pomagać innym. Tu mogłabym wspomnieć chociażby przekazanie przez uczennice włosów na peruki dla osób w trakcie chemioterapii. Małe gesty mogą wiele zmienić. 

Największy klub wolontariatu znajduje się przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym. Swoją działalnością wyróżniają się koła także w innych placówkach. 

– Do koła wolontariatu funkcjonującego przy Szkole Podstawowej w Gronowie uczęszcza 17 uczniów – mówi Anna Żabińska, nauczycielka religii. – W nasze działania włączają się jednak dzieci i młodzież z całej szkoły. Wspólnie zbieraliśmy pieniądze na obiady dla dzieci, sprzedawaliśmy ciasta i własnoręcznie tworzyliśmy kartki. Ponadto prowadzimy stałą akcję zbiórki nakrętek.  

Kulminacyjnym punktem gali była właśnie prezentacja działalności szkolnych wolontariuszy. Młodzież przygotowała prezentacje multimedialne, totemy, proporce, plakaty, opowiadając przy tym z zapałem.  

Działalność młodych ludzi okazała się imponująca i zasłużyła na podziękowania, które w formie dyplomów i drewnianych serc przygotowała Fundacja Trybik. Upominki ufundowała gmina Lubicz, a statuetki gmina Obrowo. 

Władze gminy Lubicz na ręce prezes fundacji Barbary Mońko-Juraszek złożyły też specjalne podziękowanie za jej wieloletnią działalność społeczną. 

– O zaangażowaniu młodych ludzi w wolontariat rozmawiano jeszcze w kuluarach, a mit o dzisiejszej młodzieży, nieaktywnej i nieczułej, został obalony – podsumowuje Barbara Mońko-Juraszek. – Zobaczyliśmy młodych ludzi, pełnych energii, pasji i chęci do pomagania. Warto organizować takie spotkania, serce się raduje, zyskuje się wiarę w drugiego człowieka i nabiera energii do dalszych działań.