Weź udział w konkursie ,,Ziemia Gotyku’’

Fundacja ,,Ziemia Gotyku’’ Lokalna Grupa Działania jest organizatorem konkursu ,,Ziemia Gotyku Odkrywamy Nagrywamy!’’. W konkursie mogą wziąć udział nie tylko profesjonaliści, ale również i amatorzy. Liczy się kreatywność, która zostanie wynagrodzona.

Do konkursu można zgłaszać filmiki promujące projekty realizowane na terenie „Ziemi Gotyku” LGD współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania. Sposób realizacji i technika filmiku promującego projekty jest dowolna. Filmy mogą stanowić np. relację z imprezy, warsztatów, mogą być wzbogacone o wywiady z uczestnikami, film promujący projekty inwestycyjne, impresję artystyczną lub teledysk. Istotny jest pomysł i sposób jego realizacji.

Czas trwania filmiku: maksymalnie 5 minut. Filmiki promujące projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora w ostatecznym terminie do 30.09.2014 r. do godz. 15:30. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria młodzież do lat 18: I miejsce: nagroda główna rzeczowa: kamera; II miejsce: nagroda rzeczowa: tablet, III miejsce: nagroda rzeczowa: konsola.
Kategoria powyżej lat 18: I miejsce: nagroda główna rzeczowa: kamera, II miejsce: nagroda rzeczowa: tablet, III miejsce: nagroda rzeczowa: konsola.