Wiedza i praktyka

Gmina Chełmża to jeden z nielicznych w regionie samorządów, który zachował rolniczy charakter. Dbając o rozwój tej gałęzi gospodarki, po raz czwarty zorganizowano spotkanie szkoleniowo-informacyjne. Wzięło w nim udział 130 rolników.

Wykład przewodni wygłosił prof. Ryszard Hołownicki, kierownik Zakładu Agroinżynierii w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Dotyczył on nowoczesnych technik opryskiwania upraw rolnych.

– Podczas spotkania była również mowa o ochronie zbóż i rzepaku oraz o odmianie jako nośniku postępu biologicznego w rolnictwie – informuje Katarzyna Orłowska z Urzędu Gminy Chełmża. – Swoje oferty handlowe prezentowali rolnikom lokalni przedsiębiorcy i miejscowe banki.

Tradycją spotkań szkoleniowych jest losowanie nagród. Tym razem nagrodzono 10 osób, a nagrodę główną w postaci kosiarki spalinowej otrzymał Bogdan Gąsiorowski ze Świętosławia.

W trakcie spotkania w Grzywnie wójt gminy wręczył także gminne wyróżnienie, czyli Szlachetną Podkowę w kategorii „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”. W tym roku trafiło ono do Andrzeja Kwiatkowskiego z Nowej Chełmży.

– Laureat oprócz działalności rolniczej związanej z prawie 60-hektarowym gospodarstwem rolnym prowadzi przedsiębiorstwo nasienne AGRED – dodaje Katarzyna Orłowska. – Firma specjalizuje się w działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną, oprócz tego prowadzi sprzedaż nasion, pasz, zbóż, obróbkę nasion. W tym roku będzie obchodziła ćwierćwiecze obecności na rynku.

Spotkanie zakończyło się karnawałową niespodzianką. Był to pokaz iluzjonisty Mariusza Czajki.

Wydarzenie odbyło się w restauracji „U Boryny”. Jego organizatorami byli Jacek Czarnecki, wójt gminy Chełmża, Henryk Fałkowski, przewodniczący Gminnej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz Franciszek Krutelewicz, właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego FRANK w Chełmży.