Wielki sukces gminy Łysomice

Gmina Łysomice jest jednym z najlepiej rozwijających się samorządów w Polsce (Fot. nadesłane)

Wydatki na projekty inwestycyjne, liczba osób pracujących czy saldo migracji – te wskaźniki wpłynęły na ostateczną, najwyższą w historii gminy, lokatę w rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju, opracowanego przez Politechnikę Warszawską. Gmina Łysomice zajęła drugie miejsce w województwie i 24. w całej Polsce. To ogromny sukces.

Określona mianem najbogatszej w powiecie toruńskim, każdego roku zdobywa nagrody związane z rozwojem i podejmowanymi przez władze oraz lokalną społeczność inicjatywami. Gmina Łysomice od lat dba o swoich mieszkańców, podnosząc nie tylko standard infrastruktury drogowej, ale także intensywnie rozwijając gospodarkę.

Jak podkreślił podczas prezentacji wyników rankingu przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski, opiera się on na rzetelnej, naukowej analizie.

– Każdy, kto się rozwija, zmienia swoją małą ojczyznę i ma szansę pojawić się w rankingu – mówił. – Cieszy mnie, że wielu samorządowców dostrzega, że perspektywa lat, zmian i rozwoju przynosi efekty.

Jak dodał twórca zestawienia, prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak, dynamiczny rozwój gmin wiejskich to przede wszystkim ich położenie i rozwinięta turystyka.

– Wysoka lokata w rankingu nie bierze się znikąd – podkreślał. – To w dużej mierze zasługa fantastycznych samorządów, które potrafią pozyskiwać inwestorów i zapewniać swoim mieszkańcom miejsca pracy. Gmina może rozwijać się w sposób zrównoważony.

– Taka właśnie jest gmina Łysomice, która w rankingu zajęła 24. miejsce na 1559 gmin wiejskich – podkreśla przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski. – Staramy się ciągle poprawiać naszą infrastrukturę drogową, rozwijać sieć dróg rowerowych oraz sieć kanalizacyjną. W 2018 r. na wydatki inwestycyjne przeznaczyliśmy prawie 20 mln zł. Między innymi zaczniemy rozbudowywać Szkołę Podstawową w Ostaszewie, przedszkole „Jelonek” w Papowie Toruńskim, wybudujemy nowy Punkt Selektywnego Odbioru Śmieci oraz sieć kanalizacyjną w Zakrzewku.

Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju szkół, które z całą pewnością konkurować mogą z placówkami w pobliskim Toruniu. Najnowocześniejsze pracownie naukowe, które pozwalają młodzieży w praktyce zdobywać wiedzę, czy wiele innych innowacyjnych metod kształcenia są naszą wizytówką.

Zestawienie stworzone przez Politechnikę Warszawską monitoruje zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny, a także promuje rozwój na bazie opracowanych wzorców.

Wśród piętnastu czynników pod uwagę wzięte zostały np. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących oraz podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji czy odsetek korzystający z oczyszczalni ścieków.

Niewątpliwie wielką korzyścią dla gminy jest działająca na jej terenie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która od kilku lat sukcesywnie przyciąga inwestorów.

– Rozwijamy się pod kątem gospodarczym i ekonomicznym i są to niezaprzeczalne fakty – podkreśla Bożena Stempska, sekretarz Urzędu Gminy. – Dla gminy miejsce w rankingu jest poważnym sukcesem. Warto podkreślić, że lokata Łysomic wzrasta od lat. Może za rok będziemy w województwie pierwsi?