Wójt gminy Lubicz dba o interesy gmin wiejskich

Marek Olszewski był gospodarzem XVIII Kongresu Gmin Wiejskich i XXXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP, zorganizowanych w Poznaniu. (fot. Beata Nowak-Latańska)

O finansowaniu dróg lokalnych, działaniach związanych z reformą edukacji i zmianach w prawie łowieckim rozmawiali podczas pierwszego dnia spotkania wójtowie gmin skupionych w Związku Gmin Wiejskich RP. Drugiego dnia świętowano 25-lecie jego reaktywacji. Uroczystościom przewodniczył Marek Olszewski. Wśród gości specjalnych był prezydent RP Andrzej Duda.

Poznańskie wydarzenie odbyło się w dniach 19-20 czerwca. W jego trakcie poruszono tematy związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz finansowaniem zadań i inwestycji gminnych. Spotkanie było doskonałą okazją do celebrowania 25-lecia reaktywacji ZGW RP i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Okazję do świętowania miał także przewodniczący związku, który uzyskał jednogłośne absolutorium od Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP.

– Jestem zadowolony, że zarówno moja, jak i praca wiceprzewodniczącego związku Krzysztofa Iwaniuka została zaakceptowana, a przede wszystkim doceniona – mówił wójt Marek Olszewski.

Osią dyskusji XVIII Kongresu Gmin Wiejskich były zagadnienia związane z przyjętymi i planowanymi zmianami legislacyjnymi, mającymi znaczenie dla realizacji zadań gminnych. Integralnymi częściami wydarzenia były IV Forum Skarbników Gmin Wiejskich oraz II Forum Radnych i Przewodniczących Rad Gmin Wiejskich.

– Na kongresie podziękowaliśmy też tym, którzy w 1993 r. brali udział w ponownym tworzeniu związku – mówi Marek Olszewski. – Zaprezentowaliśmy rezultaty podnoszenia poziomu potencjału i możliwości godnego życia mieszkańców wsi, zaznaczając, że wsie wciąż stoją przed ogromnymi wyzwaniami.

O tym m.in. rozmawiano w drugiej części sesji plenarnej z Karlem-Heintzem Lambertzem – przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów, Andżeliką Możdżanowską – sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Ryszardem Zarudzkim – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gośćmi wydarzenia byli prezydent Andrzej Duda oraz minister edukacji Anna Zalewska.

– Prezydent wygłosił jubileuszowe przemówienie i odniósł się do mojego pytania, które miałem okazję zadać mu przed wystąpieniem – o zgodność z prawem kwestii obniżenia wynagrodzeń samorządowych – tłumaczy wójt gminy Lubicz. – Pan prezydent obiecał, że przyjrzy się ustawie i, w przypadku wątpliwości konstytucyjnych, podejmie odpowiednie kroki. Do drugiej propozycji – o postawienie w referendum konstytucyjnym pytania: czy senat nie mógłby stać się izbą samorządową – bezpośrednio się nie odniósł. Zaznaczył jednak, że pytania referendalne są dopiero kształtowane. Prywatnie zaś prezydent uznał, że temat jest ciekawy, jednak wymaga gruntownej analizy.

Z kolei minister Anna Zalewska podziękowała samorządowcom za łagodne wprowadzenie reformy edukacji, zapewniając o swojej dalszej chęci współpracy.

W nawiązaniu do tematu podjętego przez panią minister przewodniczący ZGWRP i wójt gminy Lubicz Marek Olszewski zaprezentował przed włodarzami samorządów temat finansowania oświaty.

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca ponad 620 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Podstawowym jego celem jest integracja wspomnianych samorządów oraz rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska.