Wójt gminy Łysomice z absolutorium

Włodarz gminy przedstawił sprawozdanie za rok 2017 i po raz kolejny zyskał aprobatę radnych. (fot. nadesłane)

We wtorek 26 czerwca odbyła się 47. sesja Rady Gminy Łysomice, podczas której wójt gminy Piotr Kowal podsumował działania i zrealizowane w minionym roku zadania. Absolutorium udzielone zostało mu jednogłośnie.

W trakcie posiedzenia radni podjęli szereg uchwał, wśród których znalazły się te dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonywania budżetu gminy za miniony rok. W trakcie sesji podsumowania swoich prac dokonali: kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach oraz pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

– Radni podjęli dwie uchwały, które są wynikiem zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – relacjonuje przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski. – Dotyczyły one maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Przeanalizowaliśmy także zasady lokalizacji miejsc ich dystrybucji i odstępstw od zakazu ich sprzedaży.

W trakcie posiedzenia radni, zgodnie z wprowadzoną od 1 lipca ustawą, podjęli decyzję o obniżeniu wójtowi pensji o wskazane w dokumencie 20 proc.

Najważniejszym punktem sesji było jednak wydanie decyzji ws. udzielenia wójtowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy samorządowcy pozytywnie zaopiniowali dotychczasową pracę włodarza gminy Łysomice.

– Rok 2017 był typowym okresem inwestycyjnym, w którego trakcie duży nacisk kładliśmy na modernizację obiektów publicznych, w tym szkół – podkreśla wójt. – Zarówno te miejsca, jak i liczne budynki wielofunkcyjne oraz samorządowe dostosowane zostały do pracy uczniów, nauczycieli, a także pracowników urzędu.

Zmiany zaszły m.in. w obiekcie Szkoły Podstawowej w Łysomicach i Świerczynkach. Inwestycja, która rozpoczynała się pod nazwą „Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach”, trwała 3 lata. W jej ramach powstała nowa część, z której dziś korzystać mogą uczniowie klas I-VIII. Zmiany widać także w byłym budynku gimnazjum, w którym po reformie edukacji kształcą się najstarsi uczniowie szkoły podstawowej z oddziałów gimnazjalnych. Dziś do dyspozycji młodzieży jest kilka sal tematycznych, m.in. chemiczna i biologiczna.

W dwuletni proces inwestycyjny wpisała się także budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świerczynkach. W jej wnętrzu znajdziemy m.in. drabinki gimnastyczne, zdalnie sterowaną tablicę wyników, sprzęt umożliwiający ćwiczenia lekkoatletyczne oraz wszelkiego rodzaju sporty drużynowe. W pełni nowoczesny obiekt wyposażony został również w trybuny, na których zasiąść mogą 124 osoby.

W minionym roku rozpoczęły się także działania zmierzające do rozbudowy Przedszkola Publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim oraz prace budowlane wielofunkcyjnej placówki w Lulkowie. Inwestycja ta do użytku oddana została miesiąc temu. Obecnie czekamy na jej wyposażenie.

Gmina Łysomice sukcesywnie inwestuje także w infrastrukturę drogową, korzystając zarówno z dofinansowań zewnętrznych, jak i współpracy z samorządem powiatu toruńskiego.

– Każdego roku na naszym terenie powstaje 10 km nowych dróg – dodaje wójt Piotr Kowal. – W minionym wybudowano dokładnie 9,5 km tras gminnych i ok. 1 km drogi powiatowej.

Mieszkańcy w ostatnim kwartale roku skorzystać mogli m.in. z wyremontowanych dróg w Kamionkach Małych, Wytrębowicach oraz trasy z Gostkowa do Turzna w kierunku Kamionek Dużych.

Podczas sprawozdania wójt wspomniał także o realizowanych w ubiegłym roku działaniach projektowych dróg pieszo-rowerowych. Obecnie zaś gmina uzyskuje na realizację wspomnianych prac pozwolenia.

W 2017 r. wieńczono także dokumentację, uzyskując dofinansowanie na budowę chodnika i drogi rowerowej z Gostkowa do Papowa Toruńskiego.

– Jednym z największych wyzwań minionego roku było mierzenie się z problemem braku firm chętnych do wystartowania w przetargach – tłumaczy włodarz gminy. – A gdy przedsiębiorstwa się zgłaszały, ich oferty często znacznie przewyższały nasze możliwości finansowe.

Problemy jednak udało się rozwiązać i zrealizować kolejne inwestycje, które stały się wizytówkami gminy. W ubiegłym roku rozpoczęły się prace projektowe nowego budynku Urzędu Gminy. Dziś jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce.