Wyremontują drogę w Steklinku i Jackowie

Wójt i wykonawca podczas podpisywania umowy

17 lutego 2017 roku wójt gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński podpisał umowę na wykonanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w m. Steklinek i Jackowo”.

Dokumenty dotyczące wykonania inwestycji podpisali wójt Zdzisław Gawroński i skarbnik Ewa Olkiewicz oraz Stanisław Detmer, wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w toku postępowania przetargowego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 805 tys. zł, z czego 50 proc. pokryte zostanie w ramach otrzymanego dofinansowania. Na identycznym poziomie wsparte zostanie wynagrodzenie inspektora nadzoru, którego koszt to niecałe 9 tys. zł.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości prawie 1,3 km, który obecnie składa się z żużlu i kruszywa wapiennego. Gmina Czernikowo poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez wykonanie nawierzchni z obustronnymi poboczami, zatoką autobusową z peronem i przejściem dla pieszych. Finalizacja zadania planowana jest na trzeci kwartał bieżącego roku.