Z opaską na ręku. Nastolatki z Grębocina wzięły udział w projekcie „Zdrowa ja”

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2017 r. i potrwa do końca grudnia. (fot. nadesłane)

Specjalne opaski monitorujące ruch motywowały dziewczyny do zwiększonej aktywności fizycznej i realizacji wyznaczonych im zadań. Celem projektu, w który zaangażowały się nastolatki z grębocińskiej podstawówki, była m.in. ocena skuteczności programów profilaktycznych skierowanych do młodych osób.

Uczennice klas II gimnazjum, wykorzystując nowoczesne techniki telemonitoringu, uczestniczyły w organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka projekcie „Zdrowa ja”. W jego ramach monitorowano aktywność dziewcząt przy pomocy aplikacji mobilnej, strony webowej i badań ankietowych. Przed przystąpieniem do programu przeprowadzono z nimi wywiady pogłębione, a szkolna pielęgniarka dokonała pomiarów ich masy i wysokości ciała, obwodu talii oraz ciśnienia krwi.

– Nasze uczennice wzięły udział w 4 fazach projektu – aktywności fizycznej, podnoszeniu kompetencji społecznych, zdrowym odżywianiu i zachowaniach ryzykownych – wylicza Aleksandra Lisiecka, współkoordynatorka projektu, dyrektorka SP w Grębocinie.

Opaski, które dziewczęta przez cały rok nosiły, motywowały je do większego zaangażowania w ćwiczenia, częstszej aktywności fizycznej oraz uprawiania sportu. 15-latki otrzymywały „wyzwania”, które polegały na zaangażowaniu najbliższych do wspólnego spędzania czasu w ruchu.

W trakcie trwania fazy drugiej pracowały nad tworzeniem prawidłowych relacji ze swoim otoczeniem, uczyły się planowania, wzmacniania poczucia własnej wartości czy właściwego wyrażania emocji.

Trzecią fazą było zdrowe odżywianie.

– Rozmawialiśmy o zasadach prawidłowego odżywiania się, a także poruszyliśmy tematy zbilansowanej diety, spożywania odpowiednich produktów i dziennej liczby posiłków – dodaje Małgorzata Poczwardowska, druga koordynatorka. – Nie pominęliśmy pytań o zasadność jedzenia śniadania i tego, czy warto podjadać między posiłkami. Dziewczęta uświadomione zostały również, jak ważne są świadome zakupy i czytanie składu wybranych przez siebie produktów.

Czwarta faza poświęcona była zachowaniom ryzykownym. Tu gimnazjalistki podjęły temat szkodliwości spożywania alkoholu i palenia papierosów, a także zażywania substancji odurzających. Usłyszały również o przyczynach i skutkach wspomnianych działań.

Szkoła Podstawowa w Grębocinie do projektu zakwalifikowana została jako 1 z 48 placówek w całej Polsce.