Zdecyduj, co powstanie w Twojej okolicy. Pilotażowo startuje budżet partycypacyjny powiatu toruńskiego

Zewnętrzna siłownia, plac zabaw, a może w Twojej okolicy powinno powstać inne miejsce rekreacji? Masz pomysł na ciekawą inicjatywę? Zgłoś ją.
Już niebawem każdy mieszkaniec i każda mieszkanka powiatu toruńskiego będzie decydowała o tym, na co przeznaczyć część budżetu powiatu toruńskiego. Funkcjonujący w wielu miastach Polski budżet obywatelski w tym roku startuje pilotażowo w powiecie toruńskim.

Ile pieniędzy?

200 tys. zł – bo taką kwotę przeznaczono w bieżącym roku na budżet obywatelski – podzielono na dwie pule. 70 tys. to część, z której będą mogły być realizowane zadania służące mieszkańcom całego powiatu. Pozostała kwota zaś – z tzw. puli lokalnej – umożliwi wcielenie w życie pomysłów lub projektów służących mieszkańcom poszczególnych gmin powiatu toruńskiego. Konkretne kwoty będą zależały od liczby mieszkańców i wyniosą od kilku do kilkunastu tysięcy zł. Propozycje zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu obywatelskiego będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec powiatu toruńskiego, który w momencie składania wniosku ma ukończone 18 lat, a także organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu.

Jakie projekty?

W ramach budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty dotyczące najróżniejszych sfer życia: sportu, rekreacji, kultury, edukacji czy też przestrzeni publicznej. Ważne jest to, że realizatorem zwycięskiego zadania nie będzie urząd, ale wnioskodawca projektu. Starostwo będzie służyć inicjatorom przedsięwzięć pomocą organizacyjną i wsparciem merytorycznym.

Zadania będzie można zgłaszać na specjalnym formularzu, do którego należy dołączyć listę poparcia projektu przez minimum 15 mieszkańców gminy, w której realizowane będzie zadanie lub mieszkańców powiatu w przypadku ubiegania się o środki z puli powiatowej. Każdy mieszkaniec może zgłosić po jednej propozycji do realizacji z każdej puli.

Kto wygra?

Zgłoszony wniosek podlegać będzie weryfikacji formalnej, by następnie mógł być poddany pod głosowanie. Każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na zgłoszone zadanie z gminy, w której mieszka i jeden na zadanie powiatowe. Te zadania, które w głosowaniu uzyskają najwięcej głosów – będą zrealizowane. Jeśli zostanie pieniędzy – będzie można wcielić w życie kolejny pomysł z listy rankingowej. Natomiast jeżeli środki na realizację kolejnego zadania będą niewystarczające, to uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Zatem – każdy ma szansę!

Więcej informacji: http://www.powiattorunski.pl/8157,budzet-obywatelski.html?tresc=69530