Zima im niestraszna

Każdej zimy w gminie Łysomice Zakład Usług Komunalnych utrzymuje ponad 170 km dróg. Od listopada do marca „Akcja zima” jest priorytetowym zadaniem drogowców.

– Tylko w styczniu koszty odśnieżania dróg w gminie Łysomice to 28 tys. zł – wylicza Janusz Czaplewski, kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Gostkowie. – Podczas tegorocznej zimy największym problemem zarówno dla nas, jak i pieszych oraz kierowców jest oblodzenie. Walczymy z nim, posypując drogi i chodniki gminne piaskiem przesiewanym, czyli tzw. czystym, bez kamieni i innych niepożądanych dodatków.

W łysomickim ZUK-u nie stosuje się soli. Jak zaznacza kierownik, jest to działanie celowe, aby nie tylko nie niszczyć infrastruktury drogowej, ale też przydrożnych bram. Środek ten nie zniszczy także butów pieszych i karoserii pojazdów.

O bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców gminy pracownicy Zakładu dbają każdego dnia. Wykorzystując jedenaście specjalistycznych pojazdów, kontrolują stan 170 km dróg gminnych, w tym 50 km z nawierzchnią bitumiczną. Ponadto w zakresie zimowych działań utrzymywane jest 75 km chodników oraz ponad 30 km ścieżek pieszo-rowerowych.

Zakład Usług Komunalnych „Akcję zima” koordynuje we współpracy z Urzędem Gminy Łysomice, sołtysami oraz Zarządem Dróg Powiatowych i Wojewódzkich.

– Większość działań lokalnych podejmowanych jest wspólnie z sołtysami – zaznacza Janusz Czaplewski. – Bardzo często sami do nas dzwonią, informując o niebezpiecznych, oblodzonych miejscach, czy prosząc o piasek, aby we własnym zakresie posypać chociażby drogę do kościoła. Przy obecnym stanie pogodowym nasze zimowe wyjazdy nie są sprawą pilną. Głównie pracujemy nocą, aby od rana mieszkańcy mogli bezpiecznie poruszać się po drogach i chodnikach gminy.

Drogi i chodniki gminne podzielone zostały na trzy standardy utrzymania. Różnią się one szybkością rozpoczęcia działań związanych z udrożnianiem ich przejezdności.

– W I standardzie rozpoczęcie prac następuje w ciągu jednej godziny od zaistnienia opadu śniegu, nawiewania śniegu, marznącej mżawki i dotyczy to dróg skomunikowanych z drogami powiatowymi i wojewódzkimi, dróg dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej, w tym w szczególności szkół, przedszkoli i ośrodków zdrowia – wylicza kierownik ZUK-u. – W II standardzie rozpoczęcie prac następuje w ciągu czterech godzin od zaistnienia określonego zjawiska pogodowego i obejmuje drogi, ulice wzdłuż skupionej zabudowy mieszkaniowej wraz z chodnikami, przystankami komunikacji publicznej, parkingami, placami publicznymi. III standard obejmuje drogi pozostałe i ścieżki rowerowe. Rozpoczęcie prac następuje po zakończeniu prac na obiektach określonych w standardach I i II.

O stan dróg w gminie dba sześciu operatorów sprzętu mechanicznego oraz cztery osoby wykonujące roboty publiczne.
„Akcja zima” nie obejmuje jedynie usuwania skutków warunków zimowych – odśnieżania, usuwania oblodzeń itd., ale jest to kompleksowa usługa oczyszczania gminy.

***

Zakład Usług Komunalnych pod koniec 2016 roku został przekształcony z Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Gostkowie. Przedsiębiorstwo wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego, w tym również we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez przedmiotowy samorządowy zakład budżetowy.