Złote Obrowo 2018

Podczas uroczystości wręczenia nagród na zamkowym dziedzińcu w Gniewie wyróżnienie dla swojej gminy odebrała sekretarz Obrowa Mirosława Kłosińska. (fot. nadesłane)

Działalność gminy na rzecz wspierania jednostek OSP jest znana od dawna. Toteż dla wielu obserwatorów przyznanie takiej nagrody nie było wcale zaskoczeniem. To wyróżnienie – zdaniem ekspertów – ze wszech miar zasłużone. 

Uroczysta gala konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujaw i Pomorza 2018 odbyła się 20 czerwca w niezwykle urokliwym miejscu, jakim jest zamek w Gniewie. Tegorocznym hasłem przewodnim uroczystości było „23 lata na fali w stronę słońca”. Konkurs został pomyślany tak, aby każdego roku wyłonić istotne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne poszczególnych samorządów. 

Na zamku w Gniewie zjawiło się aż 180 zaproszonych gości, którzy oklaskiwać mogli uhonorowaną tytułem Złoty HIT 2018 gminę Obrowo. Ten zaszczytny tytuł został nadany włodarzom z Obrowa za wzorową współpracę samorządu gminnego z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak podkreślono, współpraca ta powinna uchodzić za przykładną. Gmina od lat wspiera swoje jednostki OSP poprzez finansowanie zakupu nowego sprzętu oraz rozbudowę i modernizację strażackich remiz. Oczywiście nie jest to cel sam w sobie, ale troska o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców – bo to właśnie nie kto inny jak oni będą mogli korzystać w stosownym czasie z dobrodziejstw nowoczesnego wyposażenia jednostek. 

Specjalnie dla zaproszonych gości zaśpiewała piosenkarka Wanda Kwietniewska, z którą – jak się szybko okazało – nudzić się nie sposób. 

Tytuły HIT uważane są za nagrody ważne i zarazem prestiżowe. Ich przyznanie potwierdza autentyczne zaangażowanie samorządów we wspieranie działalności różnych jednostek ze swoich terenów. Wyznaczają również nowe wzory i nowe standardy dla innych podmiotów działających na terenie gmin.