Złóż wniosek i pozbądź się azbestu

Fot. ilustracyjne

Dwa pierwsze miesiące roku to czas, w którym mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Akcja organizowana jest w ramach „Programu priorytetowego AZBEST 2018”. Jego realizacja będzie uzależniona od pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest należy składać do 28 lutego w Urzędzie Gminy Lubicz, w Referacie Gospodarki Odpadami. Formularz dostępny jest na stronie internetowej urzędu (lub w pok. nr 1). Wraz z nim dołączyć należy dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, kopię zgłoszeń robót w Starostwie Powiatowym oraz zaświadczenie o pomocy de minimis. Ponadto osoby składające wniosek muszą być ujęte w bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji niebezpiecznych wyrobów.

– Mieszkańcy, którzy nie będą mogli skorzystać z tego programu, mają możliwość otrzymania dofinansowania w formie dotacji z budżetu gminy Lubicz, w wysokości do 50 proc. refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych potwierdzonych rachunkami – tłumaczy wójt gminy Marek Olszewski. Maksymalnie to 3 tys. zł.